28.08.2020

Kõik kõik on uus septembrikuus!

Soovime oma kasvandikele, lapsevanematele ja töötajatele toredat rõõmsat ning teguderohket uut õppeaastat! Ja et sel õppeaastal oleks vähem viiruseid, haigusi ja eriolukordi!