13.05.2021

Kõivu tee läheb remonti

Esmaspäeval, 17. mail alustatakse Kõivu tee lõigul Keskteest kuni Ranniku teeni rekonstrueerimistöödega. Töödega lodetakse valmis saada kooliaasta alguseks.

„Põhjaliku rekonstrueerimistöö tulemusena saab Kõivu tee uue ilme ja paranevad kõigi liiklejate liikumisvõimalused. Peale selle uuendatakse tehnovõrke ja tänavavalgustust ning rajatakse sademeveekanalisatsiooni torustik,” võttis Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat eesootavad tööd lühidalt kokku. Ta täpsustas, et töid alustataksegi uue veetorustiku paigaldamisega. „Pärast veetorustikupaigaldust algab kinnistute liitumispunktide rajamine, mis toob kaasa suurema kaevetöö. Liitumispunktide rajamisega samal ajal alustab ehitaja tänava katendikihtide vahetamist. Suuremad kaevetööd peaksid tehtud olemajuuni lõpuks,” edastas Liinat.

Uus valgustus
Kõivu tee saab ka uue ajakohase tänavavalgustuse. Uus valgustus koos kaabeldusegapaigaldatakse juuli alguses. „Seejärel algab kõnniteede ehitus ja äärekivide paigaldus.
Uus asfaltkate peaks Kõivu teel olema augustikuuesimestel päevadel,” lootis linnaosavanem. „Remondi ajal pääsevad kohalikud elanikud oma kinnistutele, kuid paratamatult tekitavad nii ulatuslikud rekonstrueerimistööd ebamugavust – nii müra kui ka liiklemistakistusi. Palun elanikelt mõistvat suhtumist ning palun sõidukeid ehitustsooni mitte parkida,” sõnas Liinat.

Kooliaasta alguseks valmis
Tööde lõpptähtaeg on 9. september, kuid ehitaja on lubanud pingutada, et Kõivu tee rekonstrueerimisega uue kooliaasta alguseks ühele poole saada. „Kõivu tee on Pirita linnaosa haridusasutuste ümbruses üks kahest teest, kus praegu ei ole kõnniteed. Kui Kõivu tee uuendatud, on plaanis Eduard Bornhöhe tee rekonstrueerimine, kuhu samuti rajatakse kõnnitee. Pärast seda viivad kõikide Pirita koolide ja lasteaedadeni turvalised jalgteed,” tõi linnaosavanem esile. 
Kõivu teed rekonstrueerib linna keskkonna- ja kommunaalameti ning AS-i Tallinna Vesitellimusel AS TREF Nord. Tööde lepinguline maksumus on 432 000 eurot, millest 162 000 euro ulatuses on kaasfinantseerija AS Tallinna Vesi. Rekonstrueerimise projektdokumentatsiooni on koostanud OÜ Keskkonnaprojekt. 

Uudise rubriigid: