27.10.2021

Kokandus lasteaias

Iga kuu viimasele reedele on kuukavasse planeeritud üks kokandustegevus, tavaliselt lõimituna nädala teema, mingi õppe-kasvatustegevusvaldkonna või terviseteemaga.

Eesmärgid:
  • laps valmistab ja degusteerib maitsvaid ning tervislikke toitusid;
  • laps suhtub positiivselt toiduvalmistamisse ja söömisesse;
  • läbi aktiivõppe arenevad lapse loovus, sotsiaalsed pädevused, otsustusvõime, eneseväljendusoskus;
  • laps oskab hinnata ja väärtustada tervislikku, ise tehtud toite;
  • laps õpib tundma toiduainete kaalu- ja mõõduühikuid, lugema retsepte ja tööjuhendeid;
  • laps tunneb rõõmu koos teistega tegutsemisest ja näeb oma töö tulemust.

Pildid ja video leiad lasteaia Facebooki lehelt.