23.10.2017

Kolleegid Toilast

20.10.2017 meie lasteaeda külastasid kolleegid Toilast.

Külastuse ajal kolleegid tutvusid meie lasteaiaga, õppetööga, käisid vaatamas õppetegevust keelekümblusrühmades. Külalised esitati palju küsimusi meie tööst ning tänasid meid sooja vastuvõtmise eest.