31.10.2016

Kolmapäevaks lubatakse külmakraade ja lumesadu

Toetudes lähinädala ilmaprognoosile on Tallinnas alates kolmapäevast oodata ilma jahenemist ja tänavad võivad muutuvad libedaks. Õhutemperatuur on prognooside kohaselt -1º kuni -3º ning oodata on lumesadu.

Tallinna Kommunaalameti hooldusosakond ja tänavapuhastusfirmad jälgivad operatiivselt ilmateateid ning tagatud on ööpäevaringne valmisolek lume-ja libedusetõrje teostamiseks.

Taas tuletame autoomanikele meelde, et soovitatav on sõidukitele talverehvid alla panna enne külmade ja libeduse saabumist ning kontrollida ka sõiduki üldist tehnilist korrasolekut. Alates 1. detsembrist on talverehvid kohustuslikud!

Sõidukite parkimisel tuleks lähtuda liikluseeskirja nõuetest ja jälgida, et ei takistataks teede ja kõnniteede hooldustöid. Sõidukijuhtidel palume olla liikluses tähelepanelikud ja anda teed libedustõrjetöid teostavatele teehooldusmasinatele.

Jalakäijatel tuleb arvestada võimaliku libedusega ja kasutada ilmaoludele vastavaid jalanõusid ning ka jalgratturitel soovitame talvevarustust.

Kinnistuomanike kohustuseks on tagada hooldustööde teostamine kinnistuga külgneval kõnniteel. Vastavalt Tallinna linna heakorra eeskirjale tuleb heakorratööde teostamine kõnniteedel lõpetada hommikul kella seitsmeks. Vajadusel tuleb  heakorra tagamiseks puhastada kõnniteid ka päeva jooksul.

Tänavapuhastusalaste küsimustega võib pöörduda linna abitelefoni 1345 poole.