25.09.2017

Kolmapäeval toimub infopäev teemal „Omastehooldajate hoolduskoormus“

Tallinna Puuetega Inimeste Koda kutsub kolmapäeval 27. septembril kell 15 osalema infopäeval „Omastehooldajate hoolduskoormus“. Üritus toimub Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, Endla 59.

Infopäeva eesmärk on anda ülevaade Maailmapanga raporti sisust hoolduskoormuse kohta Eestis ning tutvustada hoolduskoormuse vähendamise rakkerühma tööd. Lisaks räägitakse hooldusvajadusega täisealise inimese ja nende lähedaste abistamisvõimalustest Tallinnas.

Infopäeva kavas:

15:00–16:00 „Maailmapanga raport hoolduskoormuse kohta ning hoolduskoormuse vähendamise rakkerühma tegevused“, esineb Anniki Lai, Riigikantselei hoolduskoormuse rakkerühma juht.

16:00–16:45 „Hooldusvajadusega täisealiste inimeste ja nende lähedaste abistamisvõimalused Tallinnas“. Ettekandega esineb Jaanika Luus, MTÜ Koduhoolduskeskusest Certis.

Infopäeva modereerib Külli Urb.

Osalema on oodatud: puudega inimesed ja nende pereliikmed, sotsiaaltöötajad, puuetega inimeste organisatsioonide esindajad, üliõpilased jne.

Eelregistreerumine siin: https://goo.gl/kqHYPT  või tel. 65 640 48.