08.11.2017

Kolme Tallinna kooli tunnustati keelekümbluse kvaliteediauhinnaga

2. ja 3. novembril 2017 toimus Tartus keelekümbluskonverents teemal „Õppija areng ja õppimise käsitus“, kus anti üle riiklikud kvaliteediauhinnad „Keelekümblusasutus 2017“. Kõrge tunnustuse pälvis kolm Tallinna kooli.

Tallinna Kunstigümnaasium sai keelekümbluse kvaliteediauhinna koostöö eest huvirühmade ja partneritega. Toodi välja, et kooli põhiväärtused – koostöö ja avatus – väljenduvad igapäevases koolielus ja kooli juhtimises. Koostöist lähenemist näitab kollegiaalne juhtimisviis, kus arendustegevuse järjepidevuse tagamiseks on juhtimisse kaasatud ka õpetajad ning vastutus on jagatud meeskonnale.

Muljetavaldavaks peeti kooli ettevõtlikkust oma kogemuste, sh keelekümbluse põhimõtete vahendamisel ja ise teistelt õppimisel. Meetoditeks on seejuures töövarjutamine, koostööseminarid, koolituste korraldamine, ühisprojektid sõsarkoolidega ja üle-linnaliste võistluste algatamine. Kooli avatusele räägivad kaasa lahtiste uste päevad, valmisolek huviliste ja külaliste vastuvõtuks, ennetav suhtlemine meediaväljaannetega ning pedagoogilise praktika baaskooliks olemine, lastevanemate kaasamine õppetöösse ja palju muud.

SA Innove keelekümblusprogrammi raames väljaantava kvaliteediauhinna said veel Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium (TMHG) ja Tallinna Pae Gümnaasium.

TMHG-d tunnustades sõnas Innove õppekava ja metoodikakeskuse juhataja Natalja Mjalitsina, et „kui neid ei oleks olemas, siis tuleks nad välja mõelda...“.

Konverentsil viidi läbi paneelsessioonid ja töötoad. Ühe töötoa juhendajateks olid Pae gümnaasiumi õpetaja ja õppealajuhataja Natalia Presnetsova ning 11.b klassi õpilased Laura Pitšugina, Maksin Kolossov ja Andrei Pankraatov. Töötoa teemaks oli „Õpilaste keeleoskuse ja üldpädevuste arendamine karjääriõpetuse toel“.

 

Mari-Liis Sults, Tallinna Kunstigümnaasiumi direktor
Izabella Riitsaar, Tallinna Pae Gümnaasiumi direktor
Merike Kõrven, Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi õppejuht

Uudise rubriigid: