15.03.2017

Kõlvart: Tallinn on viie aastaga loonud 1586 uut lasteaiakohta

Lasteaedade korrastamine ning uute lasteaiakohtade loomine on Tallinnas juba aastaid olnud üheks prioriteediks – ainuüksi viimase viie aastaga on Tallinn oma vahenditest loonud 1586 uut lasteaiakohta.

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul tuli linnal eelnevatel aastatel peamiselt tegeleda uute lasteaiakohtade loomisega, sest 2014. aastani kasvas lasteaiaealiste laste arv Tallinnas peaaegu tuhande lapse võrra aastas,. „Viie aastaga oleme juurde loonud 1586 lasteaiakohta. Uute lasteaedade ehitusse ning olemasolevate lasteaedade renoveerimisse ja korrastamisse on linn viie aastaga investeerinud 15 miljonit eurot,“ lisas Kõlvart. „Eurorahade toel – 896 000 eurot aastatel 2011 ja 2012 – oleme seni saanud korda teha vaid nelja lasteaia fassaadid, ühe lasteaia katuse ja ühe lasteaia küttesüsteemi, kõik muud kulud lasteaiakohtade loomiseks ja lasteaedade remondiks on kaetud linna vahenditest.“ 

Peale selle on viie aasta jooksul korda tehtud 10 lasteaia fassaadid, rajatud ligi 130 mänguväljakut, vahetatud tehnosüsteeme, katuseid jpm. 

Munitsipaallasteaedade ehitamine ja korrastamine jätkub „Lasteaedade arenguprogrammi 2013–2021 „Lasteaiakoht igale lapsele““ alusel, mille kohaselt tuleb linnal rajada vastavalt vajadusele uusi lasteaiakohti. Kuigi praegu on üle linna ligikaudu 350 vaba lasteaiakohta, tuleb rajada uusi lasteaedu hoogsalt arenevatesse piirkondadesse, kus elanike, sh laste arv on viimastel aastatel märgatavalt suurenenud. Kriitilisemad piirkonnad on Kesklinn, Pirita ja Nõmme.

„Kesklinnas, Kadriorgu on rajamisel 6-rühmaline Tallinna Lotte Lasteaed, Nõmmel Pihlaka tn 10 alustatakse sel aastal 4-rühmalise lasteaia ehitusega. Need lasteaiad Kadriorus ja Nõmmel rajatakse linna välis- ja eelarveliste vahenditega, välisrahastus on Euroopa Regionaalarengu Fondi Linnapiirkonna arengu meetmest koostöös EAS-iga. Lasteaiad saavad valmis 2017. aasta lõpus,“ rääkis Kõlvart. „Rajamisel on uus lasteaed ka Haabersti linnaossa Kakumäele (Veerise tn 1), mille maksumuseks kujuneb 2,4 miljonit eurot ning mida rahastatakse täielikult linnaeelarvest. Projekteerimisel on Pirita-Kose Lasteaia uus hoone, kuhu senisele neljale rühmale lisandub veel neli. Uue hoone eeldatav maksumus on 2,6 miljonit eurot ning see rajatakse samuti ainult linnaeelarveliste vahenditega. Pirita-Kose lasteaed saab valmis 2018. aasta suvel.“

„Lasteaedade korrastamisel peame jälgima linna erinevate piirkondade arengut ja nõudlust lasteaia kohtade järele. Stabiliseerumine uute kohtade nõudmises algas juba 2015 aastal ning seetõttu on edaspidi fookus pigem lasteaia füüsilise keskkonna kaasajastamisel parandamisel ning mitte niipalju uute kohtade loomisel. Linn on lasteaedade korrashoidu ja ehitusse panustanud miljoneid eurosid ning plaanib seda teha ka edaspidi, kuni kõik linna lasteaiad on korras,“ nentis Kõlvart.