23.09.2020

Kõlvart: profülaktika on olnud parim viis haiguse leviku piiramiseks

Koroonaviirusesse nakatumiste arv on Eestis taas kasvanud ning eriti kõrge on see Tallinnas, mistõttu soovitab Terviseamet inimestel siseruumides ja ühistranspordis kanda maski.

„Tänase päevaga lisandus Eestisse 57 haigusjuhtu, kusjuures 37 neist on Harjumaal, sealjuures Tallinna viimase kahe nädala nakatumisnäitaja on Eesti keskmisest oluliselt kõrgem,“ rääkis Terviseameti epideemiatõrje osakonna nõunik Irina Dontšenko. „Arvestades praegust olukorda viiruse levikul ning olukorda, kus tuleb leida õige vahekord tõrjemeetmete kehtestamise ja normaalse elu jätkamise vahel, on Tallinn teinud väga asjakohaseid otsuseid ja linn saab ka edaspidi rakendada meetmeid vastavalt epidemioloogilise olukorrale. Peame tõdema, et sügise tulekuga tulevad meile ka ägedad viiruslikku päritolu respiratoorseid nakkushaigused ja selleks me peame olema valmis.“

Terviseameti esindaja märkis, et järgmise kahe nädala jooksul tuleks Harjumaal siseruumides korraldatavad üritused ära jätta. Arvestades Tallinna kõrget nakatumiskordajat, on lähikontakti võimalus viirusekandjaga üha tõenäolisem ning oht saada nakkus rahvarohketest kohtadest üha suurem. Seetõttu kutsus Dontšenko inimesi ühistranspordis kandma maske ja tegema seda korralikult. Ühtlasi pani ta kõigile inimestele südamele, et haigena ei tohi mingil juhul kodust välja minna.

Tallinn alustas kolme nädala eest oma linnasüsteemis ennetusmeetmete rakendamist, sealhulgas haridusasutustes õpilaste hajutamist ja tõhusama isikukaitsevahendite kasutamisega. Niisamuti kasutavad linna teenindussaali töötajad isikukaitsevahendit juhul, kui ei ole statsionaarset kaitseklaasi.

Ennetavad meetmed võeti kasutusele ka sõidukijuhtide kaitseks ühistranspordis – nii ei ole reisijatel enam võimalik bussi või trolli siseneda esiuksest ning sõidukijuhtide kaitseks luuakse sanitaartsoon esiuksest kuni esimese istmereani.

Ühtlasi otsustas linnavalitsus, et kuni selle aasta lõpuni ei toimu linnaorganisatsioonis välislähetusi, koosolekuid korraldatakse kas veebis või hajutamise põhimõtet järgides siseruumis. Siseruumis toimuvate linna korraldatavate ürituste puhul tuleb jälgida arvulist piiri, järgides distantsi ja kasutades isikukaitsevahendeid.

Linnapea Mihhail Kõlvart tõdes, et koroonaviiruse teema on paraku muutunud igapäevaseks ning tuleb tunnistada, et olukord muutub järjest tõsisemaks. „Signaalid koroonapuhangu teise laine saabumisest olid näha juba augustis ja püüdsime linnasüsteemi selleks ette valmistada. Kriisi ära hoidmiseks tuleb rakendada ennetusmeetmeid, sest tagantjärgi ei oleks see enam võimalik. Vastavalt olukorrale peab meil olemas olema ka kindel tegevuskava, sest me ei saa endale lubada tagantjärele reageerimist,“ rääkis Kõlvart. „Ehkki Tallinn on pälvinud kriitikat kolme nädala eest rakendatud meetmete osas, siis praegu on selgesti näha, et profülaktika on olnud parim viis haiguse leviku piiramiseks.“

Linnapea rõhutas, et Tallinna eripäraks on elanikkonna arv ja rahvastikutihedus, samuti transiit, mistõttu mõjutab Tallinna tegevus epidemioloogilist olukorda kogu riigis. „Me tajume suurt vastutust ning kindlasti jätkame ennetusmeetmetega. Hindame olukorda operatiivselt ning kui on näha, et olukord läheb keerulisemaks, tuleb rakendada täiendavaid meetmeid. Kuid linna tegevusest üksi ei piisa – ka igal inimesel tuleb anda oma panus, sest keegi meist ei soovi rangemaid piiranguid,“ ütles Kõlvart.  

    

Uudise rubriigid: