25.03.2020

Kõlvart teeb ITK nõukogule ettepaneku taastada Ralf Allikvee volitused

Linnapea Mihhail Kõlvart teeb Ida-Tallinna Keskhaigla nõukogule ettepaneku taastada Ralf Allikvee volitused juhatuse esimehena.

„Koroonaviirusest põhjustatud kriisi lahendamisel on tervishoiuasutustel keskne roll. Arvestades eriolukorda peab suurhaigla juhatus olema täielikult mehitatud, et tagada haigla valmisolek kriisijuhtimiseks ja patsientide raviks. Praeguse olukorra lahendamisse on vaja kaasata kõik tippspetsialistid ning Ralf Allikvee kogemus haiglajuhi ning arstina on väga vajalik,“ ütles linnapea Mihhail Kõlvart.

Linnapea sõnul suhtub Tallinna linn kerkinud kahtlustesse tõsiselt ning haigla teeb koostööd õiguskaitseasutustega ja on alustanud riigihangetega seotud protsesside ülevaatamist. „Pean võimalikuks juhatuse esimehe volituste taastamist seetõttu, et mulle teadaolevalt ei seondu juhatuse esimehele esitatud kahtlustus omakasuliste korruptsioonikuritegudega,“ ütles linnapea.

Juhatuse esimehe volitused on alates jaanuari lõpust peatatud seoses ITK töötajate suhtes alustatud kriminaalmenetlusega.

Ida-Tallinna Keskhaigla nõukogu koguneb kolmapäeval, 25. märtsil.

Uudise rubriigid: