20.05.2021

Kõnearendusmängud

Mahtra Lasteaed on oma õppekava koostamisel lähtunud laste keeleõppe ja kultuurilise lõimumise eesmärkidest ning seda planeerinud oma õppeaasta tegevuskavas ja arengukavas.

Lasteaias on loodud tingimused eesti ja ka vene koduse keelega laste ema- kui ka riigikeele oskuse arendamiseks. Keeleõpet toetatakse eesti ja ka vene rahvakultuuri traditsioonide mängulise tutvustamisega.

2020/2021 õppeaastal koostasid õpetajad hulgaliselt huvitavaid õppemänge laste keeleõppe võimaluste mitmekesistamiseks.

20210513_171355.jpg20210513_170749.jpg20210513_171705.jpg20210513_171023.jpg20210513_170448.jpg