15.09.2021

Konkurss "Maskott"

Tallinna Suur-Pae kuulutab välja konkurssi "Maskott". Eesmärk leida maskott, mis visualiseerib Tallinna Suur-Pae Lasteaia.

1. Konkurss „Maskott” (edaspidi „Konkurss”) toimub perioodil 15.09.2021–31.10.2021 (kaasa arvatud).
2. Konkurssi korraldab Tallinna Suur-Pae Lasteaed, registrikood 75017231, juriidiline aadress Punane 29, Tallinn (edaspidi „Korraldaja”).
3. Konkursi läbiviimise kord on kehtestatud Konkursi Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Konkursi Korraldaja otsused Konkursi läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Konkursis osalejatele kohustuslikud. Konkursil võivad osaleda igas vanuses isikud.
4. Konkursil osalemiseks tuleb osalejal joonestada 2D pildi, mida oleks võimalik teostada 3D kujul, või kui on oskus siis 3D pilt. Valitud joonistuse alusel õmmeldakse maskott. Joonistuste raames kogume ideid Tallinna Suur-Pae maskotti sümboolika jaoks. Joonistus peab kuvama lasteaeda ning moodustama tervikliku komplekti, olema korrektne. Ebakorrektsed joonistused Konkursil ei osale. Igal konkursil osalejal on õigus esitada piiramatu arv joonistusi.
5. Osalejal tuleb Konkursi perioodil, s.o 16.09.2021–31.10.2021 (kaasa arvatud) joonistuse variandid, oma nimi (või varjunimi) ning e-posti aadress edastama Tallinna Suur-Pae Lasteaeda või e-posti teel: suurpae@suurpaed.edu.ee pealkirjaga „Maskotti konkurss“ .
Osaleja edastatud e-posti aadress on nähtav ainult Konkursi Korraldajale administreerimissüsteemis, seda hindajatele ei avalikustata.
6. Osalejate pakutud joonistuste rahvahääletus toimub facebooki teel pildigaleriis nimega „Maskott“ 01.11.2021–30.11.2021 (kaasa arvatud). Hääletada saab iga soovija. Finaali pääseb 5 kõige enam hääli saanud joonistust..
7. Joonistuskonkursi võitja valib 10.12.2021 välja žürii, kuhu kuuluvad lapsevanem Anastassia Tšernõšova, hoolekogu esimees Anna Veselova, töömees Yury Mikhaylov, õpetaja Tatiana Pronina, ja direktor Tatjana Požogina. Võitjate nimed avaldatakse kodulehel, Facebooki – ja Eliis.eu keskkonnas.
8. Konkursil saavad parimad auhinnad. Auhinda ei saa rahas välja võtta ega vahetada teist liiki auhinna vastu. Võitja võib soovi korral osaleda treeninglaagris ka osaliselt. Auhindade andmisega seotud riiklikud maksud tasub Korraldaja.
9. Võitjaga võetakse ühendust e-posti teel, täpsustatakse isikuandmed (nimi, perekonnanimi, isikukood), mille alusel antakse välja auhind. Võitja saab auhinna kätte Korraldaja kontorist aadressil Punane 29, Tallinn kokkulepitud kuupäeval.
10. Kui Kampaania Korraldajal ei õnnestu võitjaga kontakti saada võitja poolt Konkursil osalemise ajal sisestatud e-posti aadressi kaudu hiljemalt 31.12.2021 ja see ei ole tingitud Kampaania Korraldaja süüst, valib Konkursi žürii välja uue võitja.
11. Kõik pretensioonid Kampaania korraldamise või läbiviimise kohta tuleb saata aadressil Kampaania Korraldaja poolt määratud kampaania läbiviijale, kelleks on Tallinna Suur-Pae Lasteaed, Punane 29, Tallinn, märksõnaga MASKOTT. Kõik Konkurssi puudutavad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi seadusandluse alusel.