15.01.2018

Konkurss „Tallinna linna lumemurdja“

Konkursi eesmärk on välja selgitada ja tunnustada Tallinna linnas tegutsevate korteriühistute ning erakinnistute puhastusaladel töötavaid eeskujulikke majahoidjaid, kelle ülesanneteks on lume- ja libedustõrje teostamine ning kinnistu heakorra tagamine.

Kuni 16. märtsini 2018 toimuv konkurss on avalik ja sellele võivad kandidaate esitada kõik linnaelanikud. Konkursi läbiviimiseks moodustatud korraldustoimkond valib linnaosade valitsuste poolt esitatud kandidaatide seast eeskujulikuma majahoidja ning tunnustab kahte majahoidjat.

Kandidaate hinnatakse kahes etapis: linnaosade valitsused tutvuvad esitatud kandidaatide poolt hooldatavate puhastusaladega ja küsitlevad elanikke, parimaks osutunud kandidaat edastatakse korraldustoimkonnale, kes langetab lõpliku otsuse parima majahoidja väljaselgitamiseks.

Konkursi tulemusena välja selgitatud eeskujulikumale majahoidjale omistatakse „Lumemurdja 2018“ tiitel, lisaks tunnustatakse kahte majahoidjat. Korraldustoimkond langetab otsuse ja avalikustab auhinna saajad Tallinna veebilehel 2018. aasta märtsis.

Kristiine linnaosast on pälvinud neli majahoidjat „Lumemurdja“ tiitli:
Evi Ennemuist 2010. aastal KÜ Tüve 14/16,
Viktor Vassiljev 2011. aastal KÜ Kotka 6,
Praskovja Kuhtnekova 2013. aastal sai II koha KÜ Sõpruse 8 ning
Karl Toomingas 2014. aastal KÜ Tulika 50/52.

Hooligem oma tublidest majahoidjatest ning esitage nad „Lumemurdja“ konkursile!

21. detsembrist 2017 kuni 16. märtsini 2018 toimuv konkurss on avalik ja sellele võivad kandidaate esitada kõik linnaelanikud. Kandidaadid iseennast esitada ei saa.

Kristiine linnaosa elanikud saavad kandidaate esitada linnaosa valitsuse e-postil anu.sygis@tallinnlv.ee või kristiine@tallinnlv.ee, telefon 645 7118 või 645 7100.