13.09.2016

Konverents Tallinna Linnaarhiivis

Hansa Ajaloo Selts, Tallinna Linnaarhiiv ja Tallinna Ülikool korraldavad 27.– 28. septembril Tallinna Linnaarhiivis (Tolli 4) konverentsi, millel arutatakse Hansa ajaloo regionaalset mõõdet.

Mida tähendas ühele või teisele linnale Hansasse kuulumine? Milline osa oli Läänemere-ruumi linnades kõikvõimalikel Hansa-välistel jõududel, nagu näiteks Saksa Ordul või Vene kaupmeestel? Kuidas kujunesid linnade piirkondlikud rühmad ja milline roll on neis väikelinnadel? Konverents toob Tallinna mitmeid nimekaid Hansa-uurijaid, üles astuvad ka siinsed õpetlased. 

Konverentsi töökeel on saksa keel.

Konverentsi programm

27.09.2016

13.45 Konverentsi avamine

14.00-15.30

Carsten Jahnke (Kopenhagen) : Hansa ja „mitte-hansa“, suured ja väiksed linnad

Anti Selart (Tartu): Liivimaa väikelinnad ja nende roll Hansas või Hansa jaoks

15.30 Kohvipaus

16.00-17.30

Sebastian Kubon (Hamburg): Preisi väikelinnade roll Hansa jaoks

Ruta Brusbarde (Kiel): Kaupmehekirjad Riiast. Liivimaa kaupmeeste sidemed Läänemere-ruumis

 

28.09.2016

9.00-10.30

Juhan Kreem (Tallinn): Lübecki osa Saksa Ordu kommunikatsioonis 16. sajandil

Jüri Kivimäe (Toronto): Tallinn ja Lübeck Liivimaa sõja eelõhtul

10.30 Kohvipaus

11.00-12.30

Ivar Leimus (Tallinn): Vene rahaühikud Liivimaa kaupmeeste käes

Jürgen Sarnowsky (Hamburg): Regionaalse  (ja hansaliku) teadvuse peegeldused ajalookirjutuses

12.30 Lõppsõnad

Uudise rubriigid: