07.11.2019

Konverents alushariduse visionääridele – lasteaiaõpetajatele

6. novembril 2019 toimus Tallinna Tehnikagümnaasiumis traditsiooniline lasteaiaõpetajate konverents „Õpetaja juhtimise tarkus“, kus osales ligi 240 lasteaiaõpetajat, õppealajuhatajat ning lasteaiaelule kaasamõtlejat.

Kui alusharidus loob vundamendi inimese elukestvale haridusele, siis lasteaiaõpetaja on visionäär, kes laob vundamendi alusharidusele.

Tallinna Haridusameti eesmärgiks õpetajate konverentside korraldamisel on jätkuvalt arendada kvaliteetset õpikeskkonda pealinna lasteaedades ning pakkuda õpetajatele ideid uue nurga alt. Haridusamet toetab õpetajaid kasvamisel info ainuomajast protsessi suunajaks, julgustab neid leidma oma „juhtimisgeeni“ ning väärtustab õpetajate panust laste meeskonna töö oskuste kujundamisel.

Konverentsil „Õpetaja juhtimise tarkus“ räägiti õpetaja kui eestvedaja ja juhi lähtekohast, arutleti, kas vastutamine ja juhtimine on õpetaja töökohustus või hoopiski oskus ja kunst.

Päeva esimesel poolel said osalised kaasa mõelda mitmetele ettekannetele, kus rõhutati õpetaja juhtimis- ja suhtlemisoskuste tähtsust. Tuleb ju õpetajal lapsekeskse argipäeva suunamisel lisaks strateegiliste plaanide koostamisele silmas pidada ka suhete juhtimist nii lapse, kolleegide, lapsevanemate kui ka sidusrühmade tasandil. 

Maili Liinev ja Ilona Sillak (Hooling) kõnelesid teemal „Õpetaja suhete juhtijana muutuva õpikäsituse kontekstis“. „Tüüpiline on, et suhetest räägime siis, kui suhted on mingil põhjusel rikutud,“ mõtiskles Ilona Sillak. „Ehk peaksime leidma hetke, kus üksteist tunnustada, kui suhted on head?“

Juhtimiskunstile keskendusid ka Karina Tammeri (Eralasteaed Naba) ettekanne „Juhtimisoskused – õpetaja praktilised töövahendid, Naba Lasteaia projektikogemuse näitel“ ning Margit Raid (Miski OÜ) ettekanne „Õpetaja spikker juhtimisest“.

Praktilistes töötubades jagati ühist teadmust toimivatest ning laiemas plaanis heakskiitu leidnud metoodilistest võtetest ning pedagoogilistest lähenemistest. Räägiti paljudest teemadest alates eestikeelsest õpetajast vene õppekeelega rühmas kuni kokanduse ja erivanuselise rühma suhete juhtimiseni välja, kokku 16 eri teemal

„Lasteaiaõpetaja kui juhi idee ei ole iseenesest uus, aga sellises võtmes mõtestamise peale ei ole ma tõesti tulnud,“ leidis konverentsil osaleja Siret Vaarpu. „Päev ise oli ülesehituselt lustakas ja kodune. Palju taaskohtumisi ja häid ideid, mida oma mõttepagasis kaasa võtta,“ lisas ta.

Konverentsi jutujuhid olid Maili Vaarpu ja Elina Ojalo Tallinna Kadaka Lasteaiast.

 

Maili Vaarpu, Tallinna Kadaka Lasteaia arendusjuht
Leini Jürisaar, Tallinna Haridusameti kommunikatsiooni peaspetsialist

Fotod: Maili Vaarpu 

        

Töötubade teemad  

 1. Õpetaja töörõõmu töötuba: õpetaja tööriistakohver oma töörõõmu juhtimisel – Ilona Sillak, HoolingGrupitoo ettekandel.jpg
 2. Õpetaja kui põneva lasteaiapäeva juht – Kirsika Mägi, Tallinna Lasteaed Suitsupääsupesa
 3. Õpetaja juhtimisel aitame lapsel ületada emotsionaalseid ja sotsiaalseid „karisid“ – Dagmar Laevameister ja Triinu Kustassoo, Tallinna Luha Lasteaed
 4. Õpetajatele - grupijuhtimise parimad praktikad – Ada Kiipus, Tallinna Õppenõustamiskeskus (TÕNK)
 5. Õpetaja kui "kapten laevas" – ka koostöös lapsevanematega – Heli Rand, TÕNK
 6. Õpetaja, kui protsessi juht programmi “Kiusamisest vabaks!” rakendamisel - kuida rühmas ennetada ja lahendada konfliktsituatsioone koostöös lastevanematega - Kätlin Valge, Jaanika Reinik ja Kristina Märks, Tallinna Meelespea Lasteaed
 7. Õpetaja oskus juhtida ja kujundada õpiprotsessi lõimides kokanduse ja kunstiõppe –Krete Erlenhein, Tallinna Kelmiküla Lasteaed
 8. Projektõppe juhtimine läbi laste ideede ja koostöö – Liina Jõeste ja Annika Kuldsaar, Pelguranna Lasteaed
 9. Kes juhib - Eesti Lasteaia õnnestumisi täis õpiruumi, kus tegutsevad mutlikultuursed lapsed? – Ireene Sits, Viive Felt ja Annika Raaper, Tallinna Endla Lasteaed
 10. Õpetaja oskus juhtida erinevaid vanusegruppe– tegevused liitrühmas – Erika Simmulson, Kersti Lookson ja Anett Laanemets, Tallinna Rännaku Lasteaed
 11. Õpetaja kui mitmekultuurilise rühma juhtija ja lõimija – Terje Rohtma ja Katrin Rasina, Tallinna Lasteaed Kiikhobu; Svetlana Põldes ja Lee Kerde, Tallinna Männi Lasteaed
 12. Õpetaja oskus disainida lapse päeva juhtides lapse õpiteed erinevate tegevuskeskuste kaudu lapsest lähtudes ja hea alguse meetodikat kasutades – Marge Simmermann ja Egle Kaljaspoolik, Marika Rannu, Tallinna Lasteaed Pallipõnn
 13. Õpetaja kui meeskonnajuht projekti "STEAM alushariduses - lihtne ja lõbus" näitel – Kerli Stein, Riine Tiirik ja Siiri Essenson, Tallinna Virmalise Lasteaed
 14. Õpetaja kui mängujuht keeleõppes – Mariana Koho ja Olga Kekkonen, Tallinna Lasteaed Delfiin
 15. Õpetaja teadliku väärtuskasvatuse juhina (vene keeles) – Oksana Smirnova ja Galina Tsõbulenko, Tallinna Seli Lasteaed
 16. Õpetaja kui juht ja eestvedaja lasteaias – kujundame üldoskuseid – Berit Kondratjev, Tallinna Ülikool

  

Uudise rubriigid: