28.04.2015

Konverentsil „Mäng on õppimine“ vahetati eesti keele õpetamise kogemusi

23. aprillil 2015 toimus Tallinna Suur-Pae Lasteaias üheksas eesti keele õpetamise koolituskonverents lasteaiaõpetajatele, mis sel korral kandis pealkirja „Mäng on õppimine“.

Koolituskonverentsi eesmärgiks oli juhtida tähelepanu lasteaedades antava hariduse (sh eesti keele õpetamine muukeelsetele lastele) tähtsusele lapse arengus ning tutvuda uute meetodite ja ideedega sel alal. Ühtlasi soovitakse toetada ja innustada õpetajaid nende töös.

Konverents pakkus lasteaiaõpetajatele, õppealajuhatajatele ning teistele muu kodukeelega lastele eesti keele õpetamise teemal kaasamõtlejatele ja -tegutsejatele ideid ja mõtteid õppekava rakendamisest, lõimitud õppetegevustest, draamamängudest, folkloorist, laste loovuse arendamisest, koostööst lapsevanematega jne.

Oma kogemusi jagasid lasteaedade ja koolide pedagoogid, lapsevanemad ja keelekümbluse spetsialistid. Kuulati kaheksat ettekannet: „Eesti rahvakultuuri tundmaõppimine ja väärtustamine“ (Liia Tuvik, Tallinna Suur-Pae Lasteaed), „Lasteaiast kooli eesti keelega“ (Maia Lust, Tallinna Pae Gümnaasium), „Tolerantsuse kasvatamine, loova mõtlemise arendamine ja lapse sotsialiseerumine keelekümbluse metoodika kasutamise kaudu…“ (Natalja Mjalitsina, SA Innove Keelekümbluskeskus), „Teadlik ja toetav lapsevanem“ (Natalja Zinovjeva, lapsevanem) jt. Ettekanded näitasid, et mängu kaudu õppimine ja lapsekeskne lähenemine on andnud koolieelses eas lastele eesti keele õpetamisel häid tulemusi.

Teemasid jagus ka töötubadesse: „Mängiv noor on õppiv noor“ (Mihkel Kangur, Tallinna Ülikool), „Tegevused metoodikakeskuses“ (Natalja Lunjova, Tallinna Suur-Pae Lasteaed ja Helgi Niine, Tallinna Lasteaed Sinilill), „Värvide ilu ja võlu" (Lea Maiberg ja Jekaterina Brokan, Tallinna Tähekese Lasteaed) ning „Omavalmistatud lauamängud“ (Maria Kask, Tallinna Rukkilille Lasteaed).

Päevale lisasid meeleolu Tallinna Liikuri Lasteaia lapsed etendusega „Tuhkatriinu“ ja Tallinna Suur-Pae Lasteaia lapsed ning õpetajad eesti rahvatantsude ja lauludega.

 

Uudise rubriigid: