12.10.2017

Konverentsil „Turvaline Tallinn“ oli põhiteemaks narkomaaniaga seonduv

Täna toimus hotellis Euroopa 7. konverents „Turvaline Tallinn“ alapealkirjaga „Valge raamatu valguses“. Konverents keskendus ühele teravamale turvalisuse ja tervisekäitumise probleemile kogu riigis - uimastite tarbimisele ning sõltuvuse ravile.

Konverentsi avas abilinnapea Merike Martinson. „Et takistada narkootikumide tarvitamise teket ja levikut ning et piirata narkootikume tarvitanud inimeste tekitatud kahju, on vaja luua keskkond ja ametkondade vaheline võrgustik,  mis ühelt poolt kujundab norme ja pakub teadmisi ning teisalt aitab juba narkootikumidega kokku puutunud inimestel terveneda. Tähtsaim kõigist on aga ennetustöö. Noorte ja kahjuks ka laste kanepitarbimisega oleme Euroopas esikohal. Õnneks oleme väikseid edusamme teinud tervislike eluviiside kujundamisel ja see fakt selgub ka järjekordsest uuringust „ Noored Euroopas“. Heameel on, et linnavolikogu kinnitas lõpuks Tallinna Rahvastiku Terviseedenduse  arengukava viieks aastaks. Arengukavas on olulisel kohal laste ja noorte tervisliku eluviisi kujundamine. Ennetustöö ei ole ühe või teise üksiku tegevus, siin on tähtis, et ühte sammu astuksid RIIK – KOV JA ametkonnad, rääkis abilinnapea

Narkootikumide pideva tarvitamisega kaasnevad sõltuvus, vigastused, haridustee katkemine, passiivsus tööturul, koormus tervishoiu- ja hoolekandesüsteemile ning kuritegevus, mis tekitavad ühiskonnale suurt kahju ning loovad omakorda uusi sotsiaalprobleeme.

Konverentsil keskenduti nii hetkeolukorrale, meie noorte tervisekäitumisele 2016. aasta küsitluse andmetel, Tallinna Kiirabi tööle sõltlaste abistamisel, erinevatele kahjude vähendamise alastele tegevustele nii MTÜ AIDSi Tugikeskuses kui ka sotsiaalrehabilitatsioonikeskuses Loksal.

Tallinna Laste Turvakeskuse töö laste ja noorukite abistamisel on märkimisväärne ja pidevas arengus. Omapoolse hinnangu kahjude vähendamise alasele tegevusele ja edasistele ülesannetele andis ka Tervise Arengu Instituut. Tartu Ülikooli teadurite uurimuses keskenduti naissõltlaste probleemidele. Põhja Prefektuuri ettekanne keskendus tõdemusele, et sõltuvus on mitte ainult sõltlase vaid meie kõigi probleem.