13.03.2020

Kool esmaspäevast suletud

Austatud koolipere!

Koroonaviiruse ülikiire levik maailmas ja selle arengustaadium Eestis on tekitanud olukorra, kus suuremate rahvahulkade kokkusaamise vältimine on haiguse pidurdamiseks kõige olulisem. Tuginedes Haridus-ja Teadusministri otsusele jätkab Tallinna Arte Gümnaasium alates esmaspäevast, 16. märtsist õppetegevust ise- ja kaugõppe vormis.

Kuna meile teadaolevalt koolis haigusjuhtumit ei ole, siis on tegu ennetava abinõuga. Esialgu on ise- ja koduõpe planeeritud kaheks nädalaks kuni 29. märtsini. Õpilased ja vanemad sel ajavahemikul koolimajja tulla ei saa.

Lisaks õppetööle ei toimu koolimajas ka ringid ja trennid. Õpetajad käivad vajadusel koolimajas õppetööd korraldamas ja koordineerimas.
Reedel, 13. märtsil toimub tavapärane koolipäev, kus õpetajad saavad õpilastega kokkuleppida järgneva kahe nädala suhtlemise vormid interneti teel.

Õppetegevuse korraldamine lähtub järgnevatel nädalatel kehtivas tunniplaanist.

Loodame, et teil on võimalus tagada oma lapsele turvaline kodus olemine ning õppimiseks vajalikud seadmed (võimalusel digiseade ekraani ja klaviatuuriga ning internetiühendus).

Õpetajad saadavad vajalikku õppeinfot vastavalt tunniplaanile e-kooli vahendusel.

Et õppimine kodus võimalikult sujuvalt kulgeks, palume kõigil õpilastel võtta homme koju kaasa oma koolis olevad õppematerjalid (õpikud, töövihikud jne). Pakume ka võimalust laenutada kodus õppimise perioodiks raamatukogust kaasa kirjandust. Selle kohta oskab soovitusi anda meie raamatukoguhoidja.

Küsimuste puhul pöörduge e-posti teel. Kõik kontaktid on leitavalt kooli kodulehel.