08.05.2018

Koolieelikute rühmal käis külas Prüguhunt

Kolmapäeval, 02.mail külastas meie lasteaia koolieelikuid Prügihunt Tallinna Keskkonnaameti Prügihundi projekti raames.

Projekti eesmärk on laste keskkonnateadlikkuse tõstmine, mille kaudu kujundatakse laste käitumisharjumusi, ärgitatakse sorteerima prügi, säästma keskkonda ja hoolima ümbruskonnast.

Üritustest said seekord osa Muumi rühma lapsed. Mängulises vormis õpetas Prügihunt prügi sorteerima. Üritus kinnistas lastele juba õpitut. Lisaks said kõik lapsed kingituseks vastava teemalise töövihiku ning rühmale tuli kingituseks prügikonteiner.

Oleme väga tänulikud projekti teostajatele!

õppealajuhataja Karin Pero