05.01.2018

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine

 

 

 

TALLINNA HARIDUSAMET

 

KÄSKKIRI

 

 

Tallinn

21.12.2017 nr 1.-2/674

 

 

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 “ Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 alusel

 

 

2. Kinnitada alates 1. jaanuarist 2018 koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta kuus 61,00 eurot.

3. Kinnitada alates 1. jaanuarist 2018 ujulaga koolieelsete munitsipaallasteasutuste, kus lapsele on tagatud ujumisõppe võimalus vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta kuus 67,00 eurot.

4. Vanema osa määra suurusest informeerib lasteasutuse juht vanemat või teda asendavat isikut ning määra suurus avaldatakse ajalehes, kus Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)

 

Andres Pajula

juhataja