04.01.2018

Kohatasu alates 1.jaanuar 2018

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra muutmine seoses alampalga tõusuga.

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast. Alates 1. jaanuarist 2018 Tallinna lasteaedades kohatasu on 61eurot (ujulaga lasteaedades 67 eurot) (Tallinna Haridusameti juhataja käskkiri 21.12.2017 nr 1.-2/674).

Lisainfo kohatasu ja toidukulude kohta on siin.

Kui vajate soodustust, leiate infot siit.