11.12.2020

Koolielu korraldus 14.- 22.detsember

Vabariigi Valitsus otsustas 14.–31. detsembrini kehtestada täiendavad piirangud üldhariduskoolidele jt haridusasutustele.

Kõikide piirangute eesmärk on inimeste vaheliste kontaktide vähendamine, et piirata koroonaviiruse levikut. Seetõttu tuleb meeles pidada, et jõulupidusid, kontserte ja koosviibimisi sel perioodil korraldada ei saa. 14.–31. detsembrini (kaasa arvatud) on õppijatel keelatud viibida ja liikuda üldhariduskoolide, õppetegevuseks kasutatavates ruumides.

Erandid õppetegevuseks kasutatavates ruumides viibimisel ja liikumisel:

Õppetegevuseks kasutatavates ruumides tohivad viibida ja liikuda üksnes need õppijad, kes

  • · vajavad hariduslikke tugiteenuseid;
  • · vajavad õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks;
  • · sooritavad praktilist õpet, eksameid, teste või osalevad olümpiaadil.

 

Õppetegevuseks kasutatavates ruumides tohib:

  • koos viibida ja liikuda kuni kaks inimest, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui seda pole võimalik mõistlikult tagada;
  • ruumides viibijad peavad kandma maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;
  • peab olema tagatud desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

 

Arte gümnaasiumi kõik klassid jäävad alates 14.12.20 distantsõppele.

9.-12. klassidele toimub tavapärane distantsõpe.

Põhikoolis (1- 8 kl) soovitame pühade eelsel perioodil keskenduda õpitu kordamisele ja kinnistamisele, kasutades selleks muuhulgas keskkondi ja materjale, mis õpilasi kodustes tingimustes igapäevaselt ümbritsevad.

Detailsemad juhendid saadavad klassijuhatajad ja aineõpetajad eKooli kaudu.

 

 

Poolaasta lõpetame 22. detsembril

Kell 11.00 klassijuhataja tund veebis

Kell 12.00 kooli jõulukontsert veebis

 

 

Toitlustamise korraldus 14.- 22. detsembril

 

1.-9. klasside lapsevanemad saavad tellida nädala toidupaki alates 11. detsembri hommikust (kell 8.00) kuni 14. detsembri hommikuni (kell 8.00).

Toidupaki saab koolist nimekirja alusel kätte 17. detsembril(neljapäev) kell 8.00-15.00. Palume kindlasti tellitud pakkidele määratud kuupäeval ja ajal järele tulla. Takistuse tekkimisel teavitada klassijuhatajat.

Kes jõudis toidupaki tellida eile (10.12.20) enne kella 23.00, saab toidukoti kätte 15. detsembril(teisipäev) samal ajal 8.00- 15.00. Korduvat tellimust ei arvestata.

Kui mõni gümnasist unustas eilse seisuga toidupaki tellida, saab seda nüüd teha.

Klassijuhatajad saavad õpilaste tellimuste kohta infot: Ketas -Kool-Toitlustamine-2020-21-Koondtabel.

  

Tervist ja hoitust soovides,

 

Sirje Ebral

direktor