26.09.2016

Koolijuhtidele tutvustatakse loodushariduse parimaid praktikaid

Tallinna Keskkonnaamet, Tallinna Haridusamet ja MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus Hared korraldavad 27. septembril juba kuuendat korda Tallinna lasteaia- ja koolijuhtidele suunatud keskkonnahariduse konverentsi, mille läbiv teema on loodushariduse parimad praktikad. Glehni lossis toimuvast konverentsist võtab osa sadakond haridusasutuse juhti Tallinnast ja keskkonnahariduskeskuste töötajad.

Abilinnapea Arvo Sarapuu sõnul õpib kõige paremini inimene läbi kogemuse, mistõttu on käesolev konverents pühendanud keskkonnahariduse parimatele praktikatele. „Maailm meie ümber on pidevas muutumises ning see, millisena me meile pakutavaid hüvesid tulevikus tarbida saame, sõltub suuresti meie keskkonnateadlikkusest ning tehtavatest otsustest juba täna,“ sõnas abilinnapea.

Konverentsil „Tallinna haridusasutuste juhtide keskkonnahariduskonverents VI. Loodushariduse parimad praktikad“ tutvustatakse Tallinna Haridusameti keskkonnahariduse seisukohti ning antakse ülevaade Tallinna Keskkonnaameti keskkonnahariduslikest projektidest ja kampaaniatest.

Häid kogemusi keskkonnahariduses on tutvustamas nii Kadrioru Saksa Gümnaasiumi, Rootsis tegutseva looduskooli kui Venemaa Leningradi oblasti Sosnovõi Bori linna 2. kooli esindajad. Lisaks käsitletakse konverentsi ettekannetes teaduse populariseerimise ja keskkonnahariduse vahelist seosest, tutvustatakse Tallinna elurikkust kui väärtuslikku õpikeskkonda ning antakse ülevaade rahvusvahelise rohelise kooli (ökokooli) programmist ja sellega liitumise võimalustest.

27. septembril 2016 Glehni lossis toimuvast konverentsist võtab osa sadakond haridusasutuse juhti Tallinnast ja keskkonnahariduskeskuste töötajad.

Konverentsi kavaga saab tutvuda http://www.tallinn.ee/Keskkonnahariduse-konverents-VI

Lisainfo:

Reet Vaiksalu

Keskkonnaprojektide ja –hariduse osakond

Keskkonnahariduse juhtivspetsialist

Tel. 640 4765

E-post: reet.vaiksalu@tallinnlv.ee