04.01.2022

Koostööprojekti "Koolilt lasteaiale" raames meisterdasid Tallinna Nõmme Põhikooli õpilased lasteaiale tunnetusraja

Tallinnas on juba kaheks aastat viidud läbi koostööprojekti „Koolilt lasteaiale“, mille käigus valmistavad õpilased lasteaedadele arendavaid mänguasju või muid esemeid. Sellel aastal meisterdasid koolinoored lastele tunnetusrajad. 

Meie lasteaiale valmistasid tunnetusraja Tallinna Nõmme Põhikooli õpilased. Eriline rõõm on see, et mitmed sealsed õpilased on just meie lasteaia vilistlased. Tunnetusraja näol on tegu aktiivõppe meetodiga, kus laps saab õppida tegutsedes ja kogeda avastamisrõõmu. Õpirada on mõeldud kätega kompimiseks ja palja jalaga tunnetamiseks kas pimesi või avatud silmadega. Raja kasutamine sõltub eesmärgist ning õpetaja ja laste fantaasiast. See sobib nii individuaalõppeks kui ka rühmatööks kõikides vanuseastmetes, arvestades lapse eripära ja eakohaste oskustega. 

Suur - suur tänu tublidele õpilastele ja nende juhendajatele! Rada võeti laste poolt kohe aktiivselt kasutusele! 

Uudise rubriigid: