16.09.2021

Koolipingist giidiks

Gümnaasiumi keelte ja kultuuri haru õpilastel on võimalik teha  esimesi katsetusi giidinduse alal. Tegemist on kohustusliku kursusega 11. klassis, kus õpilased tutvustavad ühes võõrkeeles klassikaaslastele vaatamisväärsusi Eestis või ka välismaal. Sel aastal toimub giidinduse praktika Põhja-Tallinnas. 16. septembril toimus koolis giidinduse loeng, kus pr. Rosenberg, kes on juba 15 aastat ise giidina töötanud, jagas kogemusi ja andis ülevaate selle töö iseärasustest.