21.10.2021

HTMi koolitus Muusika - ja liikumine varase keeleõppe toetajana

20. ja 21. oktoobril Tallinna Suur-Pae Lasteaed kostitas HTMi pilootkoolituse "Muusika - ja liikumine varase keeleõppe toetajana" korraldajaid, koolitajaid ja osalejaid.

Esimesel päeval said koolituses osalejad osaleda koolitusel "Muusika varase keeleõppe toetajana", kus koolitajateks olid Sirje Luke ja Külli Erimäe. Teisel koolituspäeval oli teemaks "Liikumine varase keeleõppe toetajana", kus koolitajateks oli Eve Sepper ja Eve Külmallik. 

Koolitused olid väga teadmiste rohked ning toimusid nii saalis kui ka õuel. Koolituses osalejad said palju praktilist materjale oma lasteaias vastava suuna arendamiseks.