14.09.2016

Koolitus loomeettevõtluse õpetajatele

6.-7. oktoobrini 2016 Tallinna Ülikoolis tasuta koolitus "Loomeettevõtluse eripära" kutse- ja kõrghariduskooli erialaõppejõududele.

Toimumiskoht: Tallinna Ülikool, Tallinn, Narva mnt 25, IV korrus.

Koolituse eesmärk: 
arendada õppija arusaamu loomeettevõtluse eripärastettevõtluse ja ettevõtlusõppe kontekstis. Koolitus toimub Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli koostöös ja on mõeldud kõigile kutse- ja kõrghariduse erialaõppejõududele, kes viivad läbi või
toetavad ettevõtlusõpet ning soovivad kasutada loomeettevõtluse alaseid teadmisi õpetamisel ning ettevõtl(ikk)uspädevusi arendavate õppemoodulite/-materjalide arendamisel.

Loomeettevõtluse olemusest jagab koolitusel oma teadmisi ka Aalto Ülikooli tunnustatud ettevõtlus ja praktika professor ning varem Helsingi Loomeettevõtluskooli (HSCE) direktorina tegutsenud prof Peter Kelly.

Koolituse teemad:

Mentorlus vs õpetamine, õppimise võimaldamine ja toetamine.

I päev: Loomeettevõtluse olemus ja õppekäsitlused
LOENG ja TÖÖTUBA: Loomeettevõtluse olemus, erinevad käsitlused, lähenemised – millele ettevõtluse õpetamisel tähelepanu pöörata (toimub inglise keeles)
TÖÖTUBA: Idee esitlemine ja meeskondade loomine. Enne töötuba vajalik iseseisva töö korras ühe loomeettevõtluse äriidee valik ja lühike kirjeldus (ca. 0,5 A4).

II päev – Ärimudeli lõuend ja selle kontseptuaalne arendamine
LOENG ja TÖÖTUBA: Ärimudeli lõuend kui töövahend (selle tugevused ja piirangud) ning selle kontseptuaalne arendamine (vastavalt kontekstile). Ettevõtja kogemusloo esitlus. Töötoas meeskondades ärimudeli lõuendi täitmine iseseisva töö korras valitud idee põhjal ning hilisem esitlus.

Koolitusele registreerumine

Lisainfo:
Lilian Rückenberg
Tallinna Ülikool 
6199516
lilianr@tlu.ee

Koolituse "Loomeettevõtluse eripära" flaier (pdf)

Koolitus toimub ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe programmi raames ja selle läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist.

EL_Sotsiaalfond_horisontaal.jpg