08.11.2021

„Koostöised robootika- ja tehnoloogia õpitoad“

Tallinna Vormsi Lasteaias käisid 3. novembril külas Tallinna Kihnu Lasteaia koolieelikud koos õpetajatega ning osalesid õpitoas “Robotite sügisseiklus”. Õpituba toimus lasteaia õuealal.

Külalised tutvusid kolme robotiga: robobloq rongi, iRobot Root roboti ja maastikurobotiga ning katsetasid, mida nende robotitega teha saab. Lapsed tegutsesid kolmes pesas ning lahendasid robotite abil mitmesuguseid mängulisi ülesandeid.

Robobloq rongi pesas sõideti ühest peatusest teise, kuulati salvestavatelt nuppudelt loomade hääli, ning arvati, kellega on tegu.

Robot Root programmeeriti tahvelarvuti abil liikuma meelepärase puuni ning uuriti, kes või mis peidab ennast puu taga.

Maastikuroboti pesas mängiti salvestavate lõksude abil "kuulamise matemaatika" mängu ning aidati maastikurobotil käbisid transportida. Roboti "sammude" arvu määramiseks kasutati mõõtmispaelu.

Lapsi juhendasid robotitega tegutsemisel Tallinna Vormsi lasteaia õpetajad Helen Hallismaa, Kristel Liis ja Miina Paugus.

Lastele pakkus nende jaoks uute robotitega tegutsemine suurt põnevust ning kõikide ülesannetega saadi edukalt hakkama. Mälestuseks said külalised tänukirja ja helkurid.

Õpituba on kantud ka EU Code Week õpitubade kaardile ning on üks ProgeTiigri tulevikutegijate õpilasüritustest.

Robootika õpituba MLA Viimsi Lasteaiad Päikeseratta maja õpetajatele

5. novembril külastasid Tallinna Vormsi Lasteaia õpetajad Kristel Liis ja Miina Paugus MLA Viimsi Lasteaiad Päikeseratta maja ning viisid läbi õpitoa “Maastikurobot ja selle kasutamise võimalusi õuesõppes”. Õpituba toimus Päikeseratta maja õuealal.

Õpetajad tutvusid maastikuroboti ja selle programmeerimisega nii nuppude kui tahvelarvuti abil ning katsetasid  heli salvestavate nuppude ja lõksude kasutamise võimalusi.

Ühiselt läbiti robootikat, õuesõpet  ja erinevaid ainevaldkondi lõimiv Päkapikurada ja lahendati mitmesuguseid ülesandeid: kuulati salvestavatelt nuppudelt luuleridu ja reastati need õiges järjekorras, programmeeriti maastikurobot kingipakke transportima, matkiti QR koodi taga peidus olevaid loomi jne. Õpetajad toimetasid innuga ning jäid õpitoaga rahule. 
Täname Päikeseratta maja küllakutse ja sooja vastuvõtu eest ning loodetavasti teeme koostööd ka edaspidi.

roobootika2.jpg

Allikas: Tallinna Vormsi Lasteaed

Uudise rubriigid: