24.03.2015

Koostöö Töötukassaga

13. ja 23. märtsil käisid 8. ja 9. klassidel külas Töötukassa karjääriinfo spetsialistid. Külaskäik toimus riikliku programmi „Noortegarantii“ raames. Noortele viidi läbi tööturgu tutvustavad töötoad. Õpilastega vesteldi tööturutrendide ja palga teemadel. Edastati tööandjate sõnumit noortele. Räägiti seadusandlusest ja sellest kuidas Töötukassa saab noorele abiks olla.
Kohtumised olid väga huvitavad. Usume, et need on meie õpilastele abiks tulevikus õigete otsuste langetamisel.