13.10.2020

Koostöö projekt Tallinna lasteaiaga Pallipõnn

Septembrikuus tegime koostööd Tallinna lasteaiaga Pallipõnn. Meie kooli reaal- õppesuuna tootearenduse valikaines tegid 10.r klassi õpilased Viplala rühmale interaktiivseid plakateid. Gümnaasiumi õpilaste eesmärgiks oli luua interaktiivne plakat (või õppemäng), mida saaks lasteaias kasutada teemasid tutvustava materjalina. Teemadeks olid:

  • sügissaadused aias
  • sügissaadused metsas
  • värviline sügis
  • koduloomad
  • metsloomad valmistuvad talveks.

Lisaks sellele, et plakatid pidid vastama lasteaia õpetaja poolt määratud lähteülesandele, pidid nad olema ka mängulised ning lastele jõukohased, et lapsed saaksid iseseisvalt õpitut kinnistada.

Viplala rühma laste ülesandeks oli plakateid ja õppemänge testida ning anda endapoolne hinnang. Kuigi kõik gümnaasiumi õpilaste tööd kiideti lasteaialaste poolt heaks, oli väikeste testijate tagasisidest nii mõndagi õppida.