17.05.2018

Koostöö tõotab Tallinna kesklinna turvalisemaks muuta

Kesklinna valitsus sõlmis kogukondade turvalisuse ja avaliku korra tagamiseks kolmepoolse koostööleppe asumiseltside ja politseiga.

Täna kirjutas Kesklinna vanem Vladimir Svet koos Põhja prefektuuri Kesklinna politseijaoskonna ning nelja asumiseltsi – Juhkentali, Kassisaba, Luite ja Vanalinna seltsi – esindajatega alla protokollile, mis sätestab koostöö turvalisuse valdkonnas. Liituma on oodatud ka kõik teised Kesklinnas tegutsevad asumiseltsid.

„Meie eesmärk on parem avalik kord ja kogukondade turvatunne Kesklinnas. Usume, et selle saavutamisele aitab kaasa täna sõlmitud koostöölepe, mida oleme mitu kuud ette valmistanud. Kavas on ühiselt tegutseda korrarikkumiste ennetamiseks ja tõkestamiseks ning infovahetuse ja kogukondlikkuse edendamiseks,“ selgitas linnaosa vanem.

Svet täpsustas, et Kesklinna valitsus teavitab asumiseltse nende piirkonnas kavandatud ettevõtmistest – näiteks kultuurisündmustest, planeeringutest, teesulgemistest või remontidest – ning kaasab nii seltsid kui vajadusel politsei. Samuti on kavas arendada piirkondliku suunitlusega infokanaleid ja vahetada politsei ja asumiseltsidega regulaarselt teavet, toetada abipolitseinike koolitusi ja tunnustada nende seast silmapaistvamaid. Samuti arendatakse kolmepoolset koostööd sotsiaalhoolekande osakonna, lastekaitsetöö võrgustike ja politsei vahel.

Kesklinna politseijuht Kaido Saarniit märkis, et ühe laua taha istumine näitab ühise eesmärgi tunnetamist. „Nii politsei kui ka elanikud, ettevõtjad ja avalik võim vastutavad kokkuvõttes ju kõik turvalisuse eest oma piirkonnas. Koos suudame lihtsalt rohkem, eriti siis, kui ei lase üksteisel mugavaks muutuda“ rõhutas Saarniit.

Koostööleppe järgi kohustub politsei jagama asumiseltsidega teavet piirkonna turvalisusest ning korraldama selle suurendamiseks vajalikke tegevusi ja teavitust. Asumiseltsid edastavad omakorda politseile ja linnaosa valitsusele infot korrarikkumistest ja probleemidest turvalisusega. Selts kannab hoolt ka selle eest, et asumi elanikud oleksid teavitatud ja vajadusel kaasatud.

Asumiseltsid on loetlenud protokollis probleemid, mida tahetakse koos lepingupartneritega lahendada. Nii on Juhkentali, Kassisaba ja Luite seltsil ühiseks põhiteemaks liikluskorraldus – kiirusepiirangute järgimine, ülekäigukohad, foorid, künnised, parkimine ja kõnniteed. Vanalinnas on aga jätkuv probleem öise alkoholimüügi reeglitest kinnipidamisega ning tänavamuusikute ja velotaksode käitumisega.

„Kindlasti vaatame kõik murekohad ükshaaval üle ja püüame olukorda ühisel jõul parandada. Turvalist elukeskkonda saame luua ainult koostöös kohalike kogukondadega,“ sõnas linnaosa vanem.

Järgmine leppeosaliste kokkusaamine kavandati suve lõpuks.

Pildil kirjutavad koostööleppele alla (vasakult) Luite seltsi, Kassisaba seltsi, Kesklinna valitsuse, politsei, Vanalinna seltsi ja Juhkentali seltsi esindajad.

Uudise rubriigid: