07.01.2022

Koostööprojekt “Koolilt lasteaiale"

Tallinnas on juba kaheks aastat viidud läbi koostööprojekti „Koolilt lasteaiale“, mille käigus valmistavad õpilased lasteaedadele arendavaid mänguasju või muid esemeid. Sellel aastal meisterdasid koolinoored lastele tunnetusrajad.

Tunnetusraja näol on tegu aktiivõppe meetodiga, kus laps saab õppida tegutsedes ja kogeda avastamisrõõmu. Õpirada on mõeldud kätega kompimiseks ja palja jalaga tunnetamiseks kas pimesi või avatud silmadega. Raja kasutamine sõltub eesmärgist ning õpetaja ja laste fantaasiast. See sobib nii individuaalõppeks kui ka rühmatööks kõikides vanuseastmetes, arvestades lapse eripära ja eakohaste oskustega. 

Suur tänu Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilastele ja nende juhendajatele!  Rada võeti laste poolt kohe aktiivselt kasutusele!