18.09.2020

Koostöös Pärnu Liblika lasteaiaga viidi läbi projekt „Toimiv meeskonnatöö ja toetav töökorraldus kui arengu võti“

8.- 9. septembril osalesid Tähesipsikute ja Südamesipsikute rühma meeskond ning juhtkond Tallinna Sipsiku lasteaia ja Pärnu Liblika lasteaia koostööprojektis „Meeskonnatööd toetav töökorraldus“

Projekkti eesmärgiks oli lapse individuaalset arengut toetava töökorralduse ning meeskondade sisese ja vahelise üksteist toetava koostöö saavutamine ja suurendamine.

Projekti raames korraldati 8. septembril koolituspäev ja 9. septembril töökogemuslik õpipäev lasteaias Sipsik.

Koolituse „Meeskonnatöö ja suhted meeskonnas“ viis läbi koolitaja Jaana S. Liigand-Juhkam.

Koolituse eesmärgiks oli  saada ülevaade psühholoogilistest teguritest ja mehhanismidest, mis avaldavad töökeskkonnale olulist mõju. Isiksusepsühholoogiaga seotud teemade käsitlemise kaudu oli võimalik õppida inimeste käitumist paremini mõistma. Koolituse tulemusena tõusis koolitatavate mõistmisvõime, mis vähendab konflikte, parandab tööõhkkonda ja tõhustab meekonnatööd. Koolitus toimus interaktiivses vormis, kus kasutati erinevaid meetodeid: loeng, diskussioonid, individuaalsed harjutused, rühmatööd, testid.

Lasteaias Sipsik läbi viidud kogemuspäeva eesmärgiks oli suurendada Liblika lasteaia personali teadmisi meie lasteaia töökorraldusest ja koostööst.

Kogemuspäeva esimeses osas osalesid Liblika lasteaia töötajad ja hoolekogu liikmed Sipsiku lasteaia rühmades töövarjudena. Teemaks töökorraldusest lähtuv rühmasisene koostöö, mis toetab iga lapse eripäraga arvestamist ja võimaldab ühiseid reflekteerimisi, kavandamisi ja rahulikus tempos osalemist rühma tööprotsessis.

Kogemuspäeva teises osas oli ümarlaud, mille teemaks oli põhjalikum ülevaade Sipsiku lasteaia töökorraldusest ja meeskondlikust tööst lasteaia tasandil.

Töökogemuslik õpipäev võimaldas projektis osalejatel saada kogemusi ja reflekteerida, kuidas Tallinna Sipsiku Lasteaia töökorraldus toetab meeskonnatööd ja lasteaia arendustööd ning loob võimalused töökorralduse muutmiseks, ühisteks reflekteerimisteks, kavandamisteks ja meeskonnatööks.