19.10.2016

Korraldatud jäätmevedu hoiab keskkonna puhtana ja on elanikele odavam

Lasnamäe jäätmeveopiirkondades nr 11 ja 12 rakendatakse korraldatud jäätmevedu alates 1. novembrist 2016. Tallinna Jäätmekeskus alustas jäätmevaldajatega lepingute sõlmimist septembris 2016.

„Kõige olulisem kasu elanikele ja keskkonnale on see, et korraldatud jäätmevedu võimaldab  ristsubsideerida jäätmeveo teenuse hinda erinevatele jäätmeliikide lõikes, näiteks kehtestada segaolmejäätmete konteineri tühjendamiseks kõrgem tasu ja liigiti kogutud jäätmetele madalam tasu või tühjendada taaskasutatavate jäätmete konteinereid tasuta,“ selgitas Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu. „Eriti oluline on see, et jäätmevedajal ei ole põhjust jäätmetest ebaseaduslikult vabaneda, see tähendab prügikoormart kuhugi metsa alla poetada, kuna käitluskoht on ette antud ning vedaja ei pea käitlejale tasu maksma.“

Seoses korraldatud jäätmeveo rakendumisega on jäätmevaldajaid teavitatud lepingu sõlmimise kohustusest. Lasnamäe elanikke on teavitatud kirja teel. Korteriühistuid, ettevõtteid ja haldureid on teavitatud e-posti teel ning teavitust on tehtud ka läbi linnaosa lehe.

Lasnamäe jäätmeveopiirkondades kehtib Tallinna Jäätmekeskuse ühtne hinnakiri, mis on kehtestatud Tallinna Keskkonnaameti juhataja käskkirjaga ( 8. septembri 2016 käskkirjaga nr KKA-4/45).