08.09.2020

Korraldatud jäätmevedu hõlmab kogu kesklinna

1. oktoobrist laieneb korraldatud jäätmevedu ja prügi liigiti käitlemise võimalus üle Tallinna Kesklinna linnaosa, hõlmates nüüd ka vanalinna.

AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus (TJT) sõlmib septembrikuu jooksul uute klientidega jäätmeveolepingud. Ennekõike puudutab see vanalinna piirkonda, mida TJT seni ei teenindanud. Jäätmeveolepingut saab sõlmida iseteeninduskeskkonnas tallinnavedu.ee/calculator/, TJT kontoris Suur-Sõjamäe 29a või Kesklinna valitsuses Nunne 18. Üksikasjalikku teavet nii uuest veokorraldusest kui ka jäätmete liigiti kogumisest jagatakse vanalinlastele homme kell 17.30 Hopneri majas algaval infopäeval. 

„Võime öelda, et Kesklinna jäätmemajanduses algab uus ajajärk, sest terves linnaosas tekib võimalus prügi liigiti koguda ja ära anda. Ühtlasi räägib nüüd omavalitsus kaasa hinnakujunduses, sest linna ettevõtlusameti ja parima pakkumise teinud Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse vahel sõlmitud viieaastases lepingus on kehtestatud ka prügiveo hinnad,“ ütles Kesklinna vanema kohusetäitja Anu Aus. 

TJT juht Kertu Tiitso rõhutab eesmärki käidelda jäätmeid liikide kaupa ja hoida nii keskkonda. „Kuna meie ettevõte on ühtlasi jäätmete käitleja, siis on prügi sorteerimine selle tekkekohas ka meie huvides. Esmalt on see aga kasulik igale elanikule ja ettevõtjale, sest liigiti kogutud prügi äraandmine on soodsam. Teiseks sorteerib jäätmeid kogu arenenud maailm ja Euroopa roheliseks pealinnaks pürgides ei saa ka Tallinnas teisiti,” märgib Tiitso. 

TJT rendib või müüb kleebistega tähistatud konteinereid biolagunevatele jäätmetele, paberile-kartongile, segaolmejäätmetele ja samuti klaasijäätmetele. Eraldi saab tellida suurjäätmete ja puulehtede äravedu. Lisainfot jagatakse kodulehel www.tjt.ee, telefonil 609 6410 või  e-postiga info@tallinnavedu.ee.

 

Uudise rubriigid: