26.08.2020

Kratid õpivad maastikuroboti abil vahemaad mõõtma

26.08 tegutsesid Kratid õues neile juba tuttava maastikurobotiga ning aitasid robotil käbisid ühest punktist teise transportida. Seda, mitu käbi robot kokku lepitud kohta viima peab, said lapsed teada salvestavale nupule vajutades ja tähelepanelikult kuulates.

Iga laps vajutas omal valikul ühte salvestavat nuppu, kuulas seal esitatud ülesannet ning asetas ülesandele vastavavalt sobiva arvu käbisid robotile. järgmiseks mõõtis laps mõõtmispaelte abil, mitu sammu peab robot edasi liikuma, et sihtpunktini jõuda. iga laps asetas mõõtmispaelad robotist sihtpunktini pikuti üksteise kõrvale, loendas paelu ning sisestas robotile sama arvu samme edasi liikumiseks. Järgmise ülesandena proovisid lapsed mõõta ühte paela kasutades roboti teekonda käbini. Lapsed toimetasid keskendunult ja huviga. 

 

Krattide rühma õpetajad Miina ja Helen