25.04.2022

Krattide ja Naerusuude robohommik

22. aprillil said Tallinna nutikuu raames lasteaia õuel kokku Kratid ja Naerusuud, et koos maastikurobotiga mängida.

Krattide rühma lastele on maastikurobot juba väga tuttav ning nad oskavad sellega iseseisvalt toimetada. Seekord otsustasid Kratid tutvustada maastikurobotiga mängimise võimalusi Naerusuude rühma lastele.

Esmalt arutasid Kratid omavahel läbi, kuidas robohommikut alustada, lõpetada ning missugust lihtsat ülesannet võiks maastikuroboti abil lahendada. Lapsed leppisid kokku, et alustavad sõrmemänguga „Kaks paksu härrat“, mida nad mängisid ise siis, kui olid sama vanad, kui Naerusuude lapsed. Järgmiseks mõeldi välja lihtne ülesanne, mida Naerusuude lapsed saavad maastikuroboti abil lahendada. Lõpetuseks valiti laul „Kevad on käes“, mille vahemängu ajaks lepiti kokku lihtsad liigutused, mida Naerusuud järgi korrata saavad.

Kratid jagunesid neljaks väikeseks grupiks ning iga grupp pani õues valmis algus- ja lõpp-punkti. Algusesse asetati maastikurobot ja lõppu üks käpiknukk.

Siis saabusidki Naerusuud oma õpetajatega. Robohommikut alustati ühises tervitusringis ning mängiti kõik koos Krattide poolt valitud sõrmemängu. Järgmiseks läksid Kratid oma eelnevalt valmis seatud pesakese juurde, igas pesas 3-4 last. Igasse pessa tuli toimetama 2 Naerusuud. Kratid püüdsid endast noorematele lastele selgitada, kuidas tuleb ülesannet lahendada ning juhendasid maastikuroboti kasutamises. Iga Naerusuu sai maastikuroboti nuppe vajutada ning aidata robot puu juures ootava käpik-loomani.

Lõpetuseks tantsiti laulu saatel „Kevad on käes“. Kratid laulsid ja Naerusuud matkisid usinalt liigutusi kaasa.

Kratid olid endast nooremate lastega tegutsedes ja nende juhendamisel hoolivad ja tähelepanelikud. Krattidedele meeldis endast nooremaid lasteaiakaaslasi juhendada ning ehkki mõni laps ütles, et see oli natuke raske ka, arvasid kõik Kratid, et võiksid mõni teine kordki „õpetaja“ rollis olla.

Suur tänu väikestele Naerusuudele ja nende õpetajatele, kes koos Krattidega asjalikult robohommikul toimetasid.

 

Krattide õpetajad