03.11.2020

Kristiine Linnaosa Valitsus otsib oma meeskonda linnamajanduse osakonna juhatajat

Kristiine Linnaosa Valitsus võtab teenistusse LINNAMAJANDUSE OSAKONNA JUHATAJA

Peamised teenistusülesanded:

* juhib ja korraldab osakonna tööd;

*esitab linnaosavalitsuse eelarve projekti koostamisel linnamajanduse valdkonna ettepanekud ja analüüsib nimetatud valdkonna kulueelarve täitmist;

* osaleb valdkonna eelarvestrateegia koostamisel ja valdkonna arengukavade väljatöötamisel ja tulemuslikkuse analüüsil;

* kontrollib oma ametikoha pädevuse piires õigusaktide täitmist linnaosa haldusterritooriumil ja viib läbi haldusjärelevalvet;

* valdkonna riigihangete ettevalmistamine ja läbivaatamine;

* nõustab linnaosa elanikke oma töövaldkonna küsimustes;

* vaatab läbi oma töövaldkonda kuuluvaid avaldusi ja ettepanekuid ning vastab neile;

* täidab teisi linnaosavanema ja vanema asetäitja poolt antud teenistusülesandeid.

 

Nõudmised kandidaadile:

* kõrgharidus;

* eesti keele oskus C1 tasemel ja ühe võõrkeele oskus B 1 tasemel ametialase sõnavara valdamisega;

* tööks vajalike riigi ja Tallinna õigusaktide tundmine, nende rakendamise oskus;

* juhtimisprintsiipide tundmine ja nende praktilise rakendamise oskus;

* arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning andmekogude kasutamise oskus; bürootehnika kasutamise oskus;

* suhtlemis- ja väljendusoskus, oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada, mõtete ja informatsiooni suulise ja kirjaliku esitamise võime; oskus efektiivselt kasutada aega;

* algatusvõime ja loovus, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel, neid rakendada ning töötada iseseisvalt ja initsiatiivikalt;

*koostöötahe, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime.

 

Kasuks tuleb:

* varasem töökogemus riigi või kohaliku omavalitsuse asutuses;

* B-kategooria juhilubade omamine.

 

Omalt poolt pakume:

* huvitavat ja vaheldusrikast tööd;

* enesetäienduse- ja koolitusvõimalusi;

* sõbralikku ja toetavat kollektiivi;

* töökohta uutes kaasaegsetes ja mugavates tööruumides;

* 35 kalendripäeva puhkust.

 

Elukookirjeldus (CV) koos motivatsioonikirja ja haridust tõendava dokumendi koopiaga palume saata hiljemalt 12. novembriks 2020 e-posti aadressile lea.albert@tallinnlv.ee.

Lisainformatsioon e-posti aadressil kristel.geine@tallinnlv.ee ja telefonil 645 7126 (Kristel Geine, Kristiine linnaosa vanema asetäitja).

Uudise rubriigid: