09.11.2020

Kristiine Linnaosa Valitsus otsib oma meeskonda vanemspetsialisti

Kristiine Linnaosa Valitsus võtab alates 1. detsembrist 2020 sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaalteenuste talitusse teenistusse VANEMSPETSIALISTI

Peamised teenistusülesanded:

 

 • psüühilise erivajadusega täisealiste isikute ja nende lähedaste nõustamine klientide huvide kaitse ja abistamise valikutest, sh eestkoste seadmise ja esindamise võimalustest ning nende abivajaduse hindamine;
 • kohtule avalduste ja arvamuste koostamine täisealistele isikutele eestkoste seadmiseks, eestkostja määramiseks, varatehinguks ja isiku nõusolekuta hoolekandeasutusse paigutamiseks.
 • Tallinna linna Kristiine Linnaosa Valitsuse kaudu eestkostel olevate isikute isikuhoolduse ja varahoolduse teostamine ja nende huvide kaitsmine seadusega sätestatud korras ja kohtumäärusega pandud ulatuses;
 • juhtumipõhise töö kavandamine ja korraldamine, probleemide lahendamisse sotsiaalvõrgustikku kuuluvate asutuste ja isikute kaasamine;
 • ennetustegevus ja koostöö tervishoiu- ja hoolekandeasutustega ning ühiskondlike organisatsioonidega;
 • andmete kandmine sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse (STAR).

 

Nõudmised kandidaadile:

 • sotsiaaltööalane kõrgharidus;
 • sotsiaalvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja oskus neid rakendada;
 • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas;
 • vene keele oskus suhtlustasandil ametialase sõnavara valdamisega;
 • analüüsi- ja otsustusvõime, oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada;
 • täpsus, korrektsus ning kohuse- ja vastutustundlikkus;
 • pingetaluvus, hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus;
 • hea arvutiprogrammide kasutamise oskus (teksti- ja tabelitöötlus).

Kasuks tuleb:

 • varasem töökogemus kohaliku omavalitsuse ametiasutuses, soovitavalt sotsiaalhoolekande valdkonnas;
 • ametikohal vajalike andmekogude kasutamise oskus;
 • inglise keele oskus;
 • B-kategooria juhilubade omamine.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vaheldusrikast tööd;
 • enesetäienduse- ja koolitusvõimalusi;
 • sõbralikku ja toetavat kollektiivi;
 • töökohta uutes kaasaegsetes ja mugavates tööruumides;
 • 35 kalendripäeva puhkust.

 

Elukookirjeldus (CV) koos motivatsioonikirja ja haridust tõendava dokumendi koopiaga palume saata hiljemalt 16. novembriks 2020 e-posti aadressile eerika.rahuoja@tallinnlv.ee

Lisainformatsioon telefonil 645 7141 (Eerika Rahuoja, sotsiaalhoolekande osakonna juhataja).

 

Uudise rubriigid: