13.03.2018

Kristiine Linnaosa Valitsus toetab korteriühistuid turvalisuse tõstmisel

2018. aastal saavad Kristiine linnaosa korteriühistud taas taotleda toetust turvalisuse tõstmiseks. Taotlusvoor kestab 15. märtsist kuni 15. maini 2018. aastal. Komisjon vaatab taotlused läbi 4. juunil 2018.

Toetust saab taotleda korteriühistu valduses oleval (kuuluval) kinnistul järgmiste tööde tegemiseks: sissepääsude turvamiseks vajalike sulgemissüsteemide ja turvauste paigaldamiseks; hoovi või maja valgustuse paigaldamiseks/ parendamiseks; turva- või/ja valveseadmete paigaldamiseks; vanade hoovielementide eemaldamiseks; hoovi liikluskorraldusvahendite, ohutähiste ja turvapiirete paigaldamiseks jms töödeks, mis suurendavad korteriühistu hallatava hoone ja territooriumi turvalisust.

Toetust antakse kuni 70% projekti maksumusest maksimaalselt 800 eurot aastas. Toetus makstakse välja pärast kuluaruande esitamist ja selle kontrollimist.

Toetust saab taotleda Tallinna  mittetulundustegevuse toetuste taotlemise iseteeninduskeskkonna kaudu:  https://mittetulundus.tallinn.ee/iseteenindus.

Informatsiooni toetuse taotlemise korra ja tingimuste kohta leiate Kristiine linnaosa kodulehelt www.tallinn.ee/kristiine. Küsimuste korral palun pöörduda: linnamajanduse osakonna vanemspetsialist Marju Korts, telefon 645 7125, e-post: marju.korts@tallinnlv.ee

Lisainformatsioon:

Kristiine linnaosa vanema 1. märtsi 2018 korraldus nr 19;

Andmekaitse Inspektsiooni meelespea jälgimisseadmete kasutajale: http://www.aki.ee/ .

Teeme Kristiine turvalisemaks!