14.09.2021

Kristiine Linnaosa Valitsus võtab alates oktoobrist 2021 sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaalteenuste talitusse teenistusse vanemspetsialisti

Kristiine Linnaosa Valitsus võtab alates oktoobrist 2021 sotsiaalhoolekande osakonna sotsiaalteenuste talitusse teenistusse vanemspetsialisti

Peamised teenistusülesanded: 

 • psüühilise erivajadusega täisealiste isikute ja nende lähedaste nõustamine, sh eestkoste seadmise ja esindamise võimalustest ning nende abivajaduse hindamine;
 • kohtule avalduste ja arvamuste koostamine eestkoste seadmiseks; linnaosavalitsuse eestkostel olevate isikute õiguste ja huvide kaitsmine;
 • juhtumipõhise töö kavandamine ja korraldamine;
 • ennetustegevus ja koostöö tervishoiu- ja hoolekandeasutustega ning ühiskondlike organisatsioonidega;

 Nõudmised kandidaadile:

 • sotsiaaltööalane kõrgharidus;
 • sotsiaalvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine ja oskus neid rakendada;
 • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas;
 • vene keele oskus suhtlustasandil ametialase sõnavara valdamisega;
 • analüüsi- ja otsustusvõime, oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjendada;
 • pingetaluvus, hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus;

Kasuks tuleb:

 • varasem töökogemus kohaliku omavalitsuse ametiasutuses, soovitavalt sotsiaalhoolekande valdkonnas;
 • inglise keele oskus;
 • B-kategooria juhilubade omamine.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vaheldusrikast tööd;
 • enesetäienduse- ja koolitusvõimalusi;
 • sõbralikku ja toetavat kollektiivi;
 • töökohta uutes kaasaegsetes ja mugavates tööruumides;
 • 35 kalendripäeva puhkust.

 Elulookirjeldus (CV) koos motivatsioonikirja ja haridust tõendava dokumendi koopiaga palume esitada läbi linna värbamisportaali hiljemalt 4.oktoobriks 2021.

Lisainformatsioon telefonil 645 7141, Eerika Rahuoja, sotsiaalhoolekande osakonna juhataja.

Uudise rubriigid: