13.05.2021

Kristiine endises haldushoones toimuvad Kaitseliidu linnalahingu õppused

Kristiine linnaosa valitsus annab teada, et 15.– 29. mai 2021. aastal korraldatakse linnaosavalitsuse endises haldushoones aadressil Tulika tn 33b Kaitseliidu Tallinna maleva linnalahingu väljaõppe koolitused. Õppused on korraldatud nii, et need võimalikult vähe inimeste igapäevaelu häiriksid.

Kristiine linnaosa vanema Jaanuse Riibe sõnul on Kaitseliidu linnalahingu õppepäevad planeeritud 15., 16., 23. ja 29. mail ajavahemikul üheksast kuueni. „Aasta tagasi alustasime tööd uues asukohas Metalli tänav 5, sest vana hoone oli halvas seisus, amortiseerunud ja vajas suuri investeeringuid. Täna on plaan selline, et vana hoone läheb lammutamisele, kuid enne selle toimumist leidsime, et saame seal kohas teha koostööd kohaliku kaitseliiduga. Kõik Kaitseliidu poolt planeeritud majasisene lahingu tegevus on kooskõlastatud Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeametiga. Nendel päevadel on piirkonnas liikumas välivormides kaitseliitlasi ja hoonest võib kosta müra. Oleme teavitanud kõiki selles piirkonnas asuvaid korteriühistuid ja ettevõtteid, samuti tähistatakse tõkkepuu ja Tulika tänava klaasuks kollase sildiga «Kaitseliidu õppused». Väljaõppepäevadel tõkestatakse tõkkepuu juurest läbiliikumine lisaks ohutuslindiga,“ selgitas Riibe.

Kaitseliidu Tallinna maleva esindaja kolonelleitnant Arti Levandi märkis, et väljaõppe koolituste ajal oht kõrvalistele isikutele puudub ning Tulika tänavale kostuva müra osas võrreldav ehitus või lammutusmüraga. Relvastuse kasutamise puhul kaetakse Tulika tänava poolsed I korruse aknad poolenisti inimese kõrguselt kilega, et vähendada võimalust kodanike ärevusse ajamisel.

„Aasta aastalt suureneb sõjapidamises linnavõitluse tähtsus. Kaitseliidu Tallinna maleva liikmed, kes enamasti on ka ise Tallinna elanikud, peavad kriisi ajal tegutsema eelkõige hoonestatud alal. Seetõttu on oluline, et saaksime järjepidevalt arendada meie võitlejate oskusi ning täiendada nende teadmisi just hoonetes sees ning nende vahetus läheduses tegutsemisel. Kristiine Linnaosa Valitsuse poolt antud võimalus viia läbi väljaõpet väga realistlikes tingimustes, on meie jaoks suure tähendusega. Oleme tänulikud selle suurepärase võimaluse eest täiendada kaitseliitlaste oskusi just oma „koduses“ keskkonnas,“ lisas kolonelleitnant Levandi.

Kristiine LOV maja.jpg

Uudise rubriigid: