18.09.2017

Kristiine fotokonkurss – „Aed linna südames“

Kristiine Linnaosa Valitsus kuulutab välja fotokonkursi „Aed linna südames“. Selle eesmärgiks on kutsuda inimesi märkama ja pildistama Kristiine linnaosas asuvaid aedu ja haljasalasid ning tunnustada kaunimate fotode tegijaid.

Fotokonkursile oodatakse uusi ja huvitavaid fotosid Kristiine linnaosas asuvatest aedadest, mis võivad olla eramajade, korteriühistute, koolide, lasteaedade vms hoovides, ning avalikest haljasaladest. Fotodele võib olla jäädvustatud ka aias või haljasalal toimunud erinevaid sündmusi ja tegevusi või sellega seotud inimesi.

Fotod peavad olema tehtud 2017. aasta kevadel, suvel või sügisel.

Iga osaleja saab fotokonkursile esitada kuni 3 fotot. Fotod ei pea omavahel moodustama tervikut, neid võib lisada ühekaupa.

Fotod ei tohi olla varem avaldatud ega auhinnatud.

Tööde esitamise lõpptähtaeg on 31. oktoober 2017.

Konkursil osalemiseks tuleb fotod saata  e-mailile kristiinelov@gmail.com. Fotode edastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud konkursi tingimustega ja nendega nõustunud.

Iga foto edastamisel tuleb märkida foto pealkiri, võistleja kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post), foto jäädvustamise koht või toimunud sündmus ja kuupäev.

Esitada võib nii tava- kui ka digitaalkaameraga pildistatud mustvalgeid või värvifotosid, mis esitatakse digitaalselt e-maili aadressile:  kristiinelov@gmail.com. Esitatud foto peab olema hea kvaliteediga (resolutsioon soovitavalt 300 dpi, suurus mitte väiksem kui 2480 x 1795 pikslit). Foto ei tohi olla ümbritsetud paspartuu ega raamiga. Piltide töötlemisel tuleb silmas pidada head tava ja nähtu tõepärast ning loomulikku esitust.

Autor vastutab kõikide autoriõiguslike küsimuste kerkimisel nii foto autorluse, esitatud andmete, kui ka pildil oleva modelli suhtes ning kinnitab, et on konkursile saadetud fotode autor. Alaealise autori puhul kannab autoriõiguste vastutust tema seaduslik esindaja.

Kõik tööd, mis vastavad konkursi tingimustele, avalikustatakse  tallinn.ee/kristiine ja sotsiaalmeediakanalis Facebook (Kristiine linnaosa).

Lisainfot konkursi kohta saab e-posti aadressil urmas.oobik@tallinnlv.ee  või telefonil 6457117.

Fotode hindamine

Fotokonkursile esitatud fotode puhul hinnatakse nende väljendusrikkust ja emotsionaalsust, kunstilist ja tehnilist taset ning vastavust konkursi teemale.

Konkursile esitatud töid hindab Kristiine linnaosa vanema poolt moodustatud žürii, kellel on õigus oma töösse kaasata eksperte, spetsialiste ja teiste asutuste esindajaid.

Žüriil on õigus konkursilt eemaldada tööd, mis ei vasta konkursi teemale, kus ei ole märgitud korrektsed osaleja andmed või kus osaleja on esitanud valeandmeid. Küsimuste tekkimisel on konkursi korraldajal õigus küsida autorilt foto algfaile või teisi duubleid samast võttekohast.

Žürii valib 3 võidutööd ja äramärkimist väärivat tööd.

Auhinnad

Auhinnad paneb välja Kristiine Linnaosa Valitsus ning auhindadeks on kinkekaardid väärtuses:

      I koht 120 eur;

      II koht 50 eur;

      III koht 30 eur.

Konkursi korraldamise koostööpartnerid võivad jagada eriauhindu.

Auhindu ei saa välja võtta sularahas.

Autoriõigused

Fotode esitamisega konkursile annab autor õiguse nende eksponeerimiseks, taasesitamiseks ja avaldamiseks ilma selle eest tasu küsimata. Tallinna linna asutustel on õigus Kristiine Linnaosa Valitsuse kooskõlastusel kõiki konkursile laekunud fotosid tasuta kasutada mittetulunduslikus tegevuses ja eksponeerida neid nii originaal kui ka muudetud kujul meediaväljaannetes, interneti kodulehekülgedel, trükistes ja avalikel üritustel, viidates seejuures foto autorile.