08.07.2021

Kristiine lasteaed pakub tööd

Tallinna Kristiine Lasteaed pakub tööd õpetajale ja õpetaja abile.

LASTEAIAÕPETAJA 1,0

Kelle põhilised tööülesanded on

 • kaasaegsete ja mänguliste õppetegevuste planeerimine ja läbiviimine;
 • turvalise õpi- ja mängukeskkonna loomine;
 • laste arengu jälgimine ja -toetamine ning analüüsimine;
 • koostöö rühma meeskonnaga, lastevanematega ja kolleegidega;
 • valmisolek lasteaia arendamiseks ja maine kujundamiseks.

Edukalt kandidaadilt ootame

 • motiveeritust ja professionaalsust;
 • soovi ja valmisolekut enesearenguks ja meeskonnatööks;
 • avatust, uuendusmeelsust, hoolivust ja empaatiavõimet;
 • rõõmsameelsust, ettevõtlikkust, positiivset ellusuhtumist;
 • head analüüsivõimet, loovust, aktiivsust ja suhtlemisoskust;
 • valmisolekut igapäevaseks arvutikasutamiseks;
 • erialast kõrgharidust või muu kõrgharidus ja kompetentsid;
 • keeleoskus C1-tasemel.

ÕPETAJA  ABI 1,0

Kelle põhilised tööülesanded on

 • tagada rühma ruumide puhtus ja õigeaegne koristamine vastavalt päevakavale;
 • koolieelse lasteasutuse tervisekaitse, tervise edendamise ja päevakava nõuete täitmine;
 • abistada õpetajat laste riietamisel, pesemisel ja vajadusel õues käimisel;
 • abistada õpetajat tegevuste läbiviimisel ja töövahendite jaotamisel ning koristamisel;
 • osaleda laste üritustel (pidudel) ja õppekäikudel;
 • serveerda toit lastele kindlaksmääratud kellaajal, täites päevakava nõudeid;
 • koostöö rühma meeskonnaga, lastevanematega ja kolleegidega.

Edukalt kandidaadilt ootame

 • motiveeritust töötada lastega;
 • soovi ja valmisolekut enesearenguks ja meeskonnatööks;
 • avatust, uuendusmeelsust, hoolivust, empaatiavõimet ja suhtlemisoskust;
 • valmisolek lasteaia arendamisel ja maine kujundamisel.

Omalt poolt pakume

 • erialaseid koolitusi ja motiveerivaid meeskonnaüritusi;
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda;
 • toetavat mentorsüsteemi;
 • kaasaegselt sisustatud töökeskkonda ja õppevahendeid;
 • paindlikkust ja avatust;
 • eneseteostusvõimalust.

Tööle asumise aeg

 • august 2021

Lisainfo

CV ja vabas vormis kandideerimisavaldus saata e-postile kaie.hein@kristiinealg.edu.ee või Rästa põik 3, Tallinn 13425

Uudise rubriigid: