27.08.2019

Kristiine lasteaed tunnustas oma parimaid töötajaid

Kristiine lasteaias vaadati tagasi eelnevale õppeaastale ja tunnustati lasteaia parimaid töötajaid.

2018-2019 õppeaasta oli tegus. Aktiivse personali tiitel anti välja 18 lasteaia töötajale ja lausa viiel iseõppijal (Karmen Kruus, Liis Leppmaa, Anneli Soom, Margit Kleius, Siivi Sirotkin) tuli koolitustunde üle 100.

Iga aasta selgitatakse anonüümse küsimustiku kaudu välja tiitlid järgmistes kategooriates:

Parim meeskond“ - paistab silma meeskonna ühtsus planeerimisel ja tegevuste rakendamisel, meeskond töötab ühtsete eesmärkide nimel ja on üksteise suhtes abivalmid.

Parim õpetaja“ - paistab silma laste õpetamisel, juhendamisel ja suhtlemisel kolleegide ja lastevanematega. On eeskujuks ja toetab kolleege.

Parim noorõpetaja“ - õpetajana töötatud aeg kuni 3 aastat. Paistab silma laste õpetamisel, juhendamisel ja suhtlemisel kolleegidega.

Parim õpetaja abi“ - omab valmisolekut ja tahet abistada õpetajat alati õppetegevuste läbiviimisel. On lastele, lastevanematele ja lasteaia töötajate suhte salliv ja heatahtlik, On kohusetundlik, puhas ja teeb oma tööd armastusega.

Kuldsed käed“ - lasteaia korras hoidmine, kaunistamine. Rühmaruumi kaunistamine ja kujundamine, leidlikud meisterdamistööd lastega.

Suur süda“ - empaatiline kolleegide ja laste suhtes, mõistab ja aitab alati vabast tahtest.

Alati toeks“ - ei ütle abivajajale „EI”, toetab kolleegi igas olukorras, püüab mõista ja aidata.

Innovaatiline töötaja“ - rakendab kaasaegseid uuenduslikke võtteid, tehnikaid, läheneb oma tegemistes loovalt.

Meie särasilm“ - alati positiivselt häälestatud, paistab silma oma rõõmsameelsusega, püüab ka teistel tuju tõsta. Igati väliselt särav isiksus.

Parim terviseedendaja“ - on oma aktiivse liikumise ja tervisliku eluviisiga eeskujuks lastele ning kolleegidele.

Loodusesõber” - väärtustab ja jälgib „Rohelise Kooli” põhimõtteid. Tegeleb aktiivselt loodushoiu ja keskkonnatööga.

2018-2019 õa tiitlid jagunesid järgmiselt:

„Parim meeskond” - Sipsikud (Maarja Õunmaa, Eda Maasik, Ruth Ruutu)

„Parim õpetaja” - liikumisõpetaja Anne Noomen

„Parim noorõpetaja” - muusikaõpetaja Margit Saulep

„Parim õpetaja abi” - Pille Moks (Sellid)

„Kuldsed käed” - logopeed Guzel Mahmutova

„Suur süda” - Ingrid Märtmann (Pokud)

„Alati toeks” - õppealajuhataja Liina Kala

„Innovaatiline töötaja” - Hannele Salmu (Krõllid)

„Meie särasilm” - Karmen Kruus (Sellid)

„Parim terviseedendaja” - Reet Luhaäär (Päikesejänkud)

„Loodusesõber” - Liis Leppmaa (Naksitrallid) 

Pilte tunnustuamisest näeb siit.

 

 

Liina Kala

õppealajuhataja

Uudise rubriigid: