07.02.2019

Kristiine lasteaia koolitusel „Õpetajalt õpetajale“ kehastusid õpetajad lasteks

Tallinna Kristiine Lasteaias toimusid 31. jaanuaril 2019 õpitoad „Õpetajalt õpetajale”, kus õpetajad viisid läbi tegevusi ja jagasid oma kogemusi nii, et osalejad said olla laste rollis.

Üritusele olid oodatud kõik Tallinna linna lasteaedade õpetajad. Õpitubades osales 30 õpetajat/külalist 15 erinevast lasteaiast. Õpitubasid oli kuus. 

Õpetaja Liis Leppmaa viis läbi „Karude koosoleku“, kus teemaks oli koostöö ja üksteise märkamine. Osalejatega punuti võrku (märgati võlulõngakeraga üksteises midagi head ja öeldi seda ka teistele), viidi läbi vaikuseminut, mängiti „Karu mängu“ ja joonistati ühine pilt.

Reet Luhaääre õpitoa teemaks oli „Reis toidumaale“. Ühekskoos sõideti rongiga erinevatesse peatustesse, kus olid tervisliku toitumisega seotud tegevused. Uuriti toidupüramiidi, viidi läbi söögikogu istung, valmistati tervislik võileib.

Õpetaja Ingrid Märtmanni kavandatud õpitoas „Orienteerumine lasteaia siseruumides“ said osalejad majas orienteeruda ja lahendada talve ja talvelõbudega seotud ülesandeid.

Õpetaja Ilona Grabovskaja õpitoa teemaks oli „Talvelõbud“. Tegevusse olid lõimitud häälikuõpetus, muusika ja kunstitegevus. Koos õpiti selgeks sõna „lumememm“, meisterdati ruumiline pilt ja lauldi lumememmest laulu.

Õpetaja Tea Teng juhendatud õpitoas „Kingitus sõbrale“ said osalejad valmistada endale või sõbrale kinkimiseks üllatuskarbikese ja „lumetuisu“ purgis.

Õpetaja Eda Maasiku õpitoas „Sõprus“ õpiti pabermassist valmistama paberit ja sellest tegema kaunist sõbrapildikest.

Üritus läks igati korda. Rõõmu kogemuste jagamisest ja saamisest said kõik osapooled.

Pildid töötubadest 

 

Liina Kala, Tallinna Kristiine Lasteaia õppejuht

Uudise rubriigid: