21.11.2016

Kristiine liikluskaamerad antakse Maanteeameti kasutusse

Tallinna Transpordiamet annab Kristiine ristmiku automaatsed liiklusjärelevalveseadmed alates 1. detsembrist 2016 viieks aastaks Maanteeameti kasutusse.

Tallinna Transpordiamet teatab, et vastavalt Tallinna  Linnavolikogu 17. novembri 2016 otsusele  (nr 180  "Tallinna Transpordiameti bilansis oleva liiklusjärelevalvesüsteemi koos selle juurde kuuluvate kaamerate, tarkvara, andmekeskuse ja kaamerapunktidega ning dokumentidega viieks aastaks tasuta kasutusse andmine, liiklusjärelevalvesüsteemi tasuta kasutamiseks andmise lepinguprojekti heakskiitmine ja volituse andmine Andres Harjole") antakse Tallinna  Kristiine ristmikul asuvad automaatsed liiklusjärelevalveseadmed alates 1. detsembrist 2016  Maanteeametile viieks aastaks (kuni 1.12.2021) tasuta kasutusse.

Maanteeamet kohustub kandma liiklusjärelevalvesüsteemi kasutamisega ja säilimisega  seonduvad kulud, milleks on hooldus, taatlemine, kindlustamine, elektritarbimine, valvamine ja kaamerapostide puhastamine. Samuti kohustub Maanteeamet tagastama liiklusjärelevalvesüsteemi hiljemalt lepingu lõppemise päeval vähemalt samas korras, kui see oli üleandmisel.

Liiklusjärelevalvesüsteemi allkasutusse andmine, v.a Politsei- ja Piirivalveametile, või liiklusjärelevalvesüsteemi hooldajale ja taatlejale ilma Tallinna linna nõusolekuta on keelatud.