23.03.2020

Kristiine linnaosa jääb teenindama 6 kirjakasti

Kiired arengud infokommunikatsioonitehnoloogias on kaasa toonud muutusi inimeste suhtlemis- ja tarbimisharjumustes. Kirju saadetakse vähem, kuna suhtlus on kolinud e-kanalitesse.

Lähimate kirjakastide asukohti saab vaadata kodulehel (Asukohad ja lahtiolekuajad/Kirjakastide register).

Kirjakastide võrgustiku korrastamisega alustati 2017 aasta lõpus, kui paigaldati kirjakaste  ümber enam käidavatesse kohtadesse ja tõmbekeskustesse.  Mugavates kohtades paiknevad kirjakastid tõid kaasa selle, et kõrvalisemate kirjakastide kasutus langes.

Need kirjakastid, mis seisvad praktiliselt tühjana, need kirjakastid Eesti Post eemaldab. Kirjakastide võrgustiku korrastamsega alustatakse 01.04.2020.

Kirjasaatmise kõrgperioodidel – eelkõige jõuluajal, mil saadetakse pool kogu Eesti kirjade mahust – paigutatakse ajutisi kirjakaste väga käidavatesse kohtadesse.

Kirjakast on see, kuhu inimesed  ise kirju postitavad. Postkast on kodu või asutuse juures olev postkast, kuhu inimesele/asutusele posti tuuakse.  Postkastide asukohti kirjakastide võrgustiku korrastamine loomulikult ei puuduta.

Uudise rubriigid: