26.03.2020

Kristiine palub sulgeda korteriühistutele kuuluvad mänguplatsid

Head korteriühistute esindajad! Seoses lisandunud piirangutele inimeste liikumisel saab politsei pidevalt kaebuseid liikumispiirangu rikkumise kohta (koos on rohkem kui kaks inimest) korteriühistute liikmetele kuuluvatel puhke - ja mängualadel.

Tallinna linn sulges kõik linna omandis olevad avalikud mängu- ja spordiväljakud ning koerte jalutusväljakud, suletud on ka munitsipaalasutuste juures asuvad mängu- ja spordiväljakud, keelatud on nende kasutamine ja seal viibimine.

Mänguväljakutel on keeruline tagada laste vahel kuni kahemeetrine vahemaa ja väga suur on risk nakatada teisi ja saada ise nakkus. Samas on haavatavas seisus ka korteriühistu elanikud ise, kuna olukorras, kus paljud avatud mänguväljakud on suletud, võivad korteriühistute kinnistutel veel avatud mängukohad muutuda paljude jaoks atraktiivseks.

Seoses sellega palume korteriühistutel sulgeda enda territooriumil asuvad avalikkusele ligipääsetavad mänguväljakud. Usun, et inimesed mõistavad eriolukorrast tingitud erakorralisi meetmeid, mis on mõeldud meie kõigi tervise kaitseks.

Lisan kirjale ka väljavõtte seadusest:

Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 2 alusel Politsei- ja Piirivalveametil koostöös kohaliku omavalitsuse üksustega tagada punktis 1 (keelata avalikus kohas viibida ja liikuda rohkem kui kahel isikul üheskoos, välja arvatud juhul, kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada) sätestatud liikumisvabaduse piirangu täitmine korralduses ettenähtud tingimuste kohaselt.

Jääge terveks!

 

Jaanus Riibe

Kristiine linnaosa vanem

Uudise rubriigid: