24.05.2021

Kristiine tänavatelt on viie kuuga ära viidud kakskümmend kuus uinunud sõidukit

Kristiine linnaosa valitsuse ja Tallinna Munitsipaalpolitsei ameti koostöös toimub regulaarne linna tänavate puhastamine kaua seisma jäänud sõidukitest – nii romudest kui ka nii nimetatud uinuvatest autodest, mis hõivavad parkimiskohti ning rikuvad linnapilti. 2021. aasta esimese viie kuudega eemaldati kostöös mootorsõidukite omanikega 26 sõidukid.

Kristiine linnaosa vanema Jaanuse Riibe sõnul on uinunud sõidukite probleem jätkuvalt aktuaalne ja nõuab ka kaaslinlastelt aktiivsemat panust, sest jätkuvalt on sõidukite omanikke, kes hoiavad avalikus ruumis kaua halvas seisus autosid. „Meie head kolleegid Munitsipaalpolitseist tegelevad nendega pidevalt, see on üsna pikk, veniv ja raske protsess, eriti kui autol puuduvad romusõiduki tunnused – kõik klaasid on terved, kere on korras ja ühes tükis, ka rattad all, kuid auto ei liigu aastaid mitte kuhugi. Selliseid autosid ei saa niisama ära viia ja tuleb leida omanik, temaga rääkida ja leida vajalik kokkulepe. Sellel aastal õnnestus niimoodi käitudes vabastada meie linnaosa tänavad viieteistkümnest autost ning veel üheksa olid romusõidukid,“ selgitas Riibe.

2020. aastal viidi Kristiines linnaruumist ära 81 mootorsõidukit, millest 31 olid romusõidukid. Tänavu viie kuuga on see arv vastavalt 26 autot ning jälgimisel on tänase seisuga veel 33 sõidukit.

„Kui sõiduk ei riku oma parkimisviisiga liiklusseaduse nõudeid, siis võib see ju parkida avalikult kasutataval teel ja parklas ning munitsipaalpolitseil puudub seaduslik alus sõiduki teisaldamiseks või nõuda selle teisaldamist omanikult. Jääb vaid üle loota selliste mootorsõidukite omanike koostööle meiega ning nende mõistvale suhtumisele ja arusaamisele, et kasutust mitteleidvate sõidukite koht ei ole tänaval – ja seda, et nad ikka oma seisvad autod tänavalt ära viiks“, lisas Riibe.

Palume teavitada ööpäevaringselt vanadest autoromudest Tallinna Munitsipaalpolitseid telefoninumbril 14410.

Uudise rubriigid: